• Huvudmeny

17 maj 2015

Håmö

En historisk plats med hällristningar och hungriga vårfloder. Numera ligger Uppsala golfklubb här – men hur har egentligen Håmö utanför Uppsala fått sitt namn?

Namnet Håmö verkar bara finnas på en enda plats i Sverige, det avser en gård i Läby socken strax sydväst om Uppsala. År 1304 skrevs det hwamum i ett intyg där två män med namnet Nils bytte flera gårdar med varandra, men namnet är säkerligen äldre än så.

Var är ön?

De flesta är överens om att ö:et på slutet är en jämförelsevis ny och lite missuppfattad form, och att en riktigare stavning av namnet vore Håme. Det är från början ett gammalt naturnamn, som senare har kommit att beteckna den gård som nu finns i området. Det kallas denotationsbyte när namn börjar syfta på något annat än det gjorde från början, och det är väldigt vanligt. Men vad i naturen syftade då Håmö på från början?

Hungrig?

Förbi Håmö ringlar sig Hågaån ganska makligt fram. Det är troligtvis den som förr har burit namnet, men som fick ett nytt namn när Håmö i stället började beteckna bebyggelsen. Håmö kommer från ett fornsvenskt *hwāma, ett ord som betyder ungefär ’sluka’. Ån rinner över en plan slätt med närliggande kärr, och har en förmåga att svämma över. Att namnet då betyder ’ån som slukar, tar för sig, blir lite för stor’ är ju mer än rimligt.

Uppdaterad 09 september 2020

Om skribenten

Josefin Devine är doktorand på Namnarkivet i Uppsala. Hennes forskning är inriktad på äldre och yngre bebyggelsenamn, framför allt i Jämtland.

Kontakt:
josefin.devine@isof.se