• Huvudmeny

1 april 2014

Pelle och Maja

I katternas månad mars passar namnen Pelle och Maja bra. De är inte bara vanliga personnamn utan tillhör också de mest omtyckta kattnamnen i Sverige.

Två katter på en trapp.

Katterna Pelle och Maja på kökstrappan.

Pelle Svanslös och Maja Gräddnos

Gösta Knutssons barnböcker om Uppsalakatterna Pelle Svanslös och Maja Gräddnos har förstås betytt mycket för namnens spridning, men de användes till katter även tidigare.

Namnet Maja är en smekform till Maria och Pelle det motsvarande till Per, vilket i sin tur är en nordisk form av Petrus via Peter och Peder.

Välkända bibliska namn

Det är alltså två bibliska och mycket välkända namn som ligger till grund. Både som katt- och flicknamn har Maja varit bland de allra mest använda under hela 2000-talet. Pelle har inte varit lika populärt som pojknamn, men namnet har ökat de senaste åren och gavs 2013 till 60 pojkar. Som kattnamn är det bland de tjugo vanligaste.

Uppdaterad 09 september 2020

Om skribenten

Katharina Leibring är förste forskningsarkivarie i Uppsala. Hon forskar bland annat om nutida och tidigmoderna personnamn samt om djurnamn.

Kontakt:
katharina.leibring@isof.se