• Huvudmeny

22 januari 2014

Martin och Mårten

Tionde och elfte november firar Martin och Mårten namnsdag. Deras namn har  samma ursprung, nämligen latinets Martinus, som betyder ’stridbar’.

gås

Mårten gås. Foto: Fotoakuten.se

Martinus är en  avledning av gudanamnet Mars, krigets gud i den romerska mytologin. Mårten är  den dansk-svenska formen av Martin.

Vinodlarnas skyddspatron

Redan under medeltiden används Martinus och Mårten som namn i Sverige. Namnens popularitet då hänger samman med att 300-talsbiskopen Martin av Tours tidigt blev ett omtyckt helgon. Hans dag, den 11 november, firades med en stor fest som i södra Europa sammanföll med att årsskörden av vin avsmakades. Martin blev då vinodlarnas skyddspatron.

Den helige Martin och gässen

Gåsslakten ägde rum vid samma tid och på 1100-talet skapades en legend som kopplade samman den helige Martin med gässen. Den berättade att han var så anspråkslös att han gömde sig i en gåskätte när man ville utse honom till biskop. Gässens kacklande avslöjade honom och han blev mycket riktigt biskop. I medeltida målningar avbildas han ofta med en gås som attribut.

Mårten gås i Skåne

Även i Sverige firas Mårtensafton, den tionde november, med gåsstek. Från att under 1700- och 1800-talen ha varit vanligt i högreståndskretsar i hela landet lever firandet i våra dagar kvar främst i Skåne.

Reformatorn Martin Luther

I protestantiska länder blev namnet Martin extra populärt efter reformationen. En viktig orsak till detta var naturligtvis reformatorn Martin Luther. Hans födelsedag var just den tionde november och i äldre svenska namnlängder stod hela hans namn utsatt. I den senaste namnlängden står dock bara Martin.

Martin och Mårten i Sverige

Särskilt Martin har varit ett populärt pojknamn i Sverige de senaste 50 åren. Namnet hade två toppar, dels på 1970- och 1980-talen, dels de första åren under 2000-talet men har nu gått kraftigt tillbaka.

Mårten var vanligt främst på 1960- och 1970-talen. Förra året fick tio pojkar namnet Mårten medan Martin gavs till 70.

Bland Sveriges hela manliga befolkning är Martin det 26:e vanligaste tilltalsnamnet med ca 39 000 bärare. Ungefär 3 000 personer har Mårten som tilltalsnamn.

 

Uppdaterad 09 september 2020

Om skribenten

Katharina Leibring är förste forskningsarkivarie i Uppsala. Hon forskar bland annat om nutida och tidigmoderna personnamn samt om djurnamn.

Kontakt:
katharina.leibring@isof.se