• Huvudmeny

10 januari 2014

Tomtebo och Tomteboda

På Lantmäteriets officiella kartor finns ett 70-tal bebyggelser med namnet  Tomtebo och sex med namnet Tomteboda. Det är rimligt att tro att många av  dem vill frammana folktrons tomte.

I våra  ortnamnssamlingarna finns belägg för närmare 200 Tomtebo och 16 Tomteboda. Det rör sig om namn på backstugor, torp och villor. De  flesta av namnen är tämligen unga, och det är väl rimligt att tro att många av dem, åtminstone villanamnen, vill frammana folktrons tomte.

Tomtebonad

Julbonad av vitt linne, broderad med stjälksöm och plattsöm. 1910-tal. Foto: Carlotta, databasen för museisamlingar.

Tomteboda i Solna

Det mest kända Tomteboda finns i Solna norr om Stockholm. Här finns Postens stora postterminal, uppförd på 1980-talet, och före detta Tomteboda blindinstitut, vars imponerande byggnad uppfördes 100 år tidigare.

Namnet avsåg ursprungligen en mindre gård och är äldst känt från husförhörslängden för Solna socken från 1778–1782. Enligt en uppgift ska det vara bildat genom en omkastning och omändring av namnlederna i Bolstomta, namnet på en nu försvunnen närbelägen gård. Men detta kan inte säkert beläggas. Att det skulle syfta på hustomten är dock inte särskilt troligt. Posten uppmanar emellertid alla barn som skriver brev till tomten att använda adressen Tomten, 173 00 Tomteboda och lovar svar och present.

Hustomten

Flera ortnamn syftar uttryckligen på tomteväsen, till exempel Tomtekärret i Vinnerstad i Östergötland och Tomtemossen i Dals-Ed i Dalsland, där man ska ha sett irrbloss och lyktgubbar. Men de allra flesta ortnamn på Tomt(e)- innehåller ordet tomt med syftning på ett markområde som är eller har varit bebyggt eller avsett för bebyggelse, numera väl oftast den del av hustomten som omger själva byggnaden.

Tomtebolycka

Tvärt emot vad kanske de flesta tror menade man faktiskt också med ordet tomtebolycka ursprungligen lycka och trevnad i ett nytt hem, på en ny tomt. Fast numera förknippar nog många begreppet i stället med en vänlig hustomte som bringar lycka, kanske i anslutning till Elsa Beskows bilderbok Tomtebobarnen från 1910.

Uppdaterad 09 september 2020

Om skribenten

Mats Wahlberg är forskare vid Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala. Han forskar bland annat om ortnamn i Uppland och gatunamn i Uppsala.

Kontakt:
mats.wahlberg@isof.se