• Huvudmeny

Föredrag

Isofs medarbetare håller föredrag och leder seminarier kring olika ämnen.

Isofs medarbetare håller gärna föredrag eller leder seminarier inom våra ämnen dialekter, folkminnen, namn och språkvård.

Avdelningen Språkrådet håller föredrag om till exempel språkriktighet, skrivregler, it-svenska eller tendenser i språket.

För mer information, kontakta våra avdelningar direkt.

Uppdaterad 19 november 2019

Nyfiken på arkiven?


Arkivlådor i arkiv.

Vi tar emot grupper för en presentation av verksamheten, studiebesök och visning av våra arkivsamlingar.

Vill du boka ett besök? Kontakta något av våra arkiv.