• Huvudmeny

Vad heter det engelska ordet på svenska?

De engelska orden kan vara problematiska att anpassa till svenska när det gäller böjning, stavning och uttal. Och finns det redan ett bra svenskt ord eller uttryck, kan de engelska motsvarigheterna vara onödiga att använda.

Här visas en lista över engelska ord och vad de heter, kan heta eller skulle kunna heta på svenska.

Att ett ord finns med i listan betyder inte nödvändigtvis att Isof rekommenderar det. Vissa av orden har vi tagit med för att visa på svenskans många möjligheter, för att uppmana till språklig kreativitet eller för att orden helt enkelt förekommer i språkbruket.

När det står flera svenska ord för ett engelskt ord beror det antingen på att det engelska ordet har flera betydelser (till exempel controller) eller att det finns flera liktydiga ord som man kan välja mellan (till exempel trainee). Vi gör inte anspråk på någon fullständighet i något avseende. 

Listan

Uppdaterad 17 november 2019


Andra listor

Norsk for engelsklänk till annan webbplats på norska Språkrådets webbplats.

Språkförsvarets lista "Säg hellre"länk till annan webbplats

Kontakt

Har du synpunkter på denna lista? Saknar du något ord?

Kontakta oss: sprakfragor@
sprakochfolkminnen.se