• Huvudmeny

Tidskrifter

Isof ger ut tidskrifterna Klarspråk och Kielviesti. Bland våra publikationer finns även de numera avslutade skrifterna DAUM-KATTA och tidskriften Språkvård.

Klarspråk

Klarspråk är en bulletin med nyheter om klarspråksarbete i Sverige och i andra länder. Den kommer ut fyra gånger per år. Det går att kostnadsfritt prenumerera på Klarspråk som pdf eller i tryckt version. Den publiceras även som pdf här på webbplatsen.

Läs mer om Bulletinen Klarspråk

Kielviesti

Kieliviesti är Språkrådets finskspråkiga språkvårdstidskrift som även innehåller fyra sidor på meänkieli. Den utkommer med fyra nummer per år. Prenumerationspriset är 200 kr i Sverige och 280 kr till utlandet.

Läs mer om tidskriften Kielviesti

DAUM-KATTA

DAUM-KATTA var ett oregelbundet utkommande informationsblad för Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

Hämta DAUM-KATTA som pdf

Språkvård

Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Sista numret gavs ut i början av 2007.

Hämta nummer av Språkvård som pdf (1990–2007)

Uppdaterad 22 juni 2020