• Huvudmeny

Publikationsförteckning

Dialekter

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Adjektivet grann i svenska dialekter. Birgit Eaker (1993).

Arnäsmålet. Sven Söderström (1994).

Attityd, interferens, genitivsyntax. Margareta Källskog (1992).

Dalmålsstudier. Festskrift till Stig Björklund på 75-årsdagen. Täpp John-Erik Pettersson (red.) (1994).

Dialekter i Dalarna (2004).

Dialektgeografiska undersökningar. Del 1-2. D.O. Zetterholm (1940).

Dialektgeografiska undersökningar. Del 3-4. D.O. Zetterholm (1953).

Efterledsapokope i nordsvenska dialekter. Karl-Hampus Dahlstedt (1955).

En Hälsingedialekt i Amerika. Folke Hedblom (1978).

Enångersmålet. Sven Söderström och Hugo Enström (1990).

Franskt i svensk tappning: studier över franska lånord i svenska dialekter. Karin Hallén (2001).

Gotländsk ordbok. Nytryck.

Grammatik över Gräsömålet…

Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. Manne Eriksson (1943).

Lapska sånger. Del 1–2.

Lulelapsk ordbok.

Lyssna på svenska dialekter! Eva Thelin (red.) (2003).

Nordiska dialektstudier. Föredrag vid Femte nordiska dialektologkonferensen. Maj Reinhammar (red.) (1994).

Ordbok över Burträskmålet

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. Lars Levander, Stig Björklund m.fl. (red.) (1961-).

Ordbok över Laumålet på Gotland. Herbert Gustavson (1972-1986).

Ordbok över Sveriges dialekter. Gunnar Nyström, Vidar Reinhammar (red.) (1991-)

Ordbok över Umemålet. 1–2. Pehr Stenberg (1966-1973).

Prepositioner och adverb i Överkalixmålet. Carin Pihl (1970).

Skrabbig och skrallig, karsk och katig. Eva Kärrlander (1993).

Språk- och kulturgränser i Värmland. En översikt och några synpunkter. Richard Broberg (1972/2001).

Stätt och stätta i Norden. Sigurd Fries (1964).

Südlappisches Wörterbuch.

Svenska folkmål. (Fonogramserie från 1957). 3 CD-skivor med textutskrift.

Svenska kvarntermer. 1–2. Roger Wadström (1952 (omtryck 1986), 1984).

Tiveden, Isala och Husum. Petrus Envall (1952).

Utvecklingen av gammalt kort a framför id och nd i svenska dialekter. Anna Westerberg (1991).

Uppländska, inkl. cd-skiva. Margareta Källskog, Gerd Eklund m.fl. (1993).

Verben i Överkalixmålet.

Vrist – brist – rist. Gerd Eklund (1991).

Värmländska dialekter (2001).

Västgötska dialekter (2001).

Älvdalska växtnamn förr och nu. Lars Steensland (1994).

 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)

Finnskägg, tåtel och sia. Margareta Svahn (1991).

Folkmålsberättelser från Västerbottens inland – inspelningar från Örträsk socken. Harald Fors (1984).

Hössjömålet. Sven Söderström (1980, 2:a uppl.).

Katta hennars Mormora. Saga på Burträskmål. Rut Puck Olsson m.fl. (2004) (Texthäfte).

Kattgôbben Mormoras. Saga på Ume/Sävarmål. Rut Puck Olsson m.fl. (2000) (cd-skiva/kassett).

Nordnorrländsk dialektatlas. 1. Text. 2. Kartor. Åke Hansson (1995).

Ordbok över lulemålet. Jan-Olov Nyström (1993).

Ordbok över Nysätramålet – en nordvästerbottnisk dialekt. Astrid Lundgren (1997).

Ordbok över Öre-Långselemålet: en svensk dialekt i södra Lappland. Harald Fors (1984).

Register till Ordbok över Öre-Långselemålet: en svensk dialekt i södra Lappland. Harald Fors (1985).

Ris, skäver och skärva. Asbjørg Westum (1999).

Samisk-finska båttermer och ortnamnselement…

Samiska fonogram….

Senna tala ve… Publikation med cd-skiva. Ola Wennstedt (2005).

Situationen för minoritetsspråket meänkieli i Sverige. Harriet Kuoppa (2008).

Våtmarksord i Lulemålen. En ordgrupp sedd ur informant- och intervjuarperspektiv. Staffan Wiklund (1992).

Äldre källor till Medelpads bygdemål. Algot Hellblom (1981).

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)

Adam Jordan Krögers dialektdikter. Adam Jordan Kröger och Sten-Bertil Vide (1992).

Blekingska dialektord.

Blekingska dialektstudier. Del 1-2. Sven Benson (1956-1981).

Ett Österlenmål. Åke Hansson (2001).

Folkminnen och folklivsskildringar från Glimåkra. 

I hast hälsar. Festskrift till Göran Hallberg på 60-årsdagen. Stig Isaksson (red.) (1999).

Ordbok över folkmålen i Västra Göinge härad. Del 1-4. Gösta Sjöstedt (1979-1999). 60 kr/häfte, 500 kr samtliga 4 delar inbundna med karta.

Ordbok över Knäredsmålet.

Ordbok över Valldamålet.

Ordstudier i anslutning till P. Rydholms anteckningar om Långarydsmålet i Västbo. Del 1-2. Gunnar Hedström (1948-1954).

Ryd och rud. 

Skreamålets ordförråd…

Skånes och Blekinges riksgräns. 

Skånska dialektord.

Studier i nordisk språkvetenskap. Bertil Ejder (red.) (1958).

Studier över adjektivsuffixet –ot i svenskan. Sven Benson (1951).

Studier över det sydvästskånska dialektområdet.

Studier över r-ljuden…

Studier över sydöstskånska folkmål. 

Südschwedischer Sprachatlas. Del 1-4. Sven Benson (1965-1970).

Sydsmåländska folkmål.

Sydväst-Sverige i språkgeografisk belysning.

Urspårade ord i dialektgeografisk belysning.Natan Lindqvist (1934).

Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Bohuslänska. Språkprov med kommentar. Reinert Kvillerud (2000). (inkl cd-skiva).

Dialektutjämning i Västsverige

Gränserna och skiljaktigheterna mellan sydbohuslänska och nordbohuslänska. Hjalmar Lindroth (1920).

 

Folkminnen

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

Atlas över svensk folkkultur. 2.1–2.

Bebyggelse och folkliv i det gamla Frostviken.

Bygd, by och gård. 1–2

Byordningar från mälarlänen. Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. Wolter Ehn (1982).

Det gamla Grangärde.

Det gamla Grangärde. Skogsbruk.

Dialekt- och folkminnesarkivets frågelistor 1914-1994. Agneta Lilja (1995 2:a upplagan).

Dinglarens väg - Vorsnos drom. Ges ut i september 2015.

Dräktalmanacka. Boda socken, Dalarna (2016)

Evi gläjja och andra marknader i Värmland. Arvid Ernvik (1978).

Folklivet i Åkers och Rekarne härader. Del 1-5 (1989-1994).

Folkminnen från Glaskogen. 1–2.

Från silverfisken i Skaga till träguden i Silbojokk. Folkloristiska studier. Carl-Martin Edsman (1996).

Från vildmark till bygd.

Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv. Ett exempel från Uppsala 1914-1945. Agneta Lilja (1996).

Glaskogen.

Herrarbete.

Hon var en gång tagen under jorden… Visionsdikt och sjukdomsbot i gotländska trolldomsprocesser. Jan-Inge Wall (1989).

Jägaren och makterna. Samiska och finska björncermonier. Carl-Martin Edsman (1994).

Lapska sånger. Texter och melodier från svenska Lappland. 1. Jonas Erikssons Steggos sånger. Del 2 SLUT.

Lapskt silver.

Livets vägar. Susanne Nylund Skog (2012).

Mål och minnen. Vänskrift…

Mötet mellan centralt och lokalt. Studier i uppländska byordningar. Wolter Ehn (1991).

Några sägner, seder och bruk: upptecknade efter lapparna i Åsele och Lycksele lappmark samt Herjedalen sommaren 1917 af Torkel Tomasson. Leif Lindin, Håkan Rydving (red.) (1988).

Ordspråk, talesätt och härm på Ytterlännsmål.

Register till O.P. Pettersson. Gamla byar i Vilhelmina. Karl-Hampus Dahlstedt och Axel Ivarsson (1960).

Register till Svenska landsmål och svenskt folkliv. 1–4.

Register över visor och ramsor från norra Södermanland. Katarina Hammarström (2014).

Sagor från Edsele…

Sagt och gjort. Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund. Kristina Hagren, Agneta Lilja (red.) (1991).

Sockrade hjärtan och godissugna spöken. Alla hjärtans dag och Halloween - två nya festseder i Sverige. Agneta Lilja (1998).

Spöken, medier och astrala resor : övernaturliga upplevelser, folktro och alternativa världsåskadningar i våra dagars Sverige. Per-Anders Östling (2012).

Sveriges sånglekar. Sammanparningslekar och friarlekar. Nils Dencker.

Talande ting. Berättelser och materialitet

Tidskriften Svenska landsmål och svenskt folkliv 1878–1996.

Traditionsbärare på Gotland vid 1800-talets mitt. En undersökning rörande P.A. Säves sagesmän. Ragnar Bjersby (1964).

Varulven i svensk folktradition.

Årseldarnas samband med boskapsskötsel…

Älvdalskt arbetsliv.

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)

Arbetslivets folktro. En sammanställning av traditionsmaterial från övre Norrland. Alf Arvidsson (1986).

Bättre grå kaka än ingen smaka. Ordspråk och talesätt i övre Norrland. Magdalena Hellquist och Birger Lövgren (1995).

Det som en gång var… Ett småbrukarår i södra Lappland. Irene Nilsson (2004).

Filip Gerhardssons skrönor. (cd-skivor/kassetter)

Från dansmusik till konstnärligt uttryck. Alf Arvidsson (2003).

Jojksamlaren Karl Tirén. Gunnar Ternhag (2010).

Kattgôbben Mormoras. Saga på Ume/Sävarmål. Rut Puck Olsson m.fl. (2000) (cd-skiva/kassett).

Mujto: minnen från jägar- och fiskartiden…

Nordfinska evakueringen till skelleftebygden 1944-1945. De finska "koflickornas" vistelse i Sverige. Tone Dahlstedt och Barbro Holmgren (1979).

Norrländsk folkmedicin…

Nybyggarnas dagliga leverne. O.P. Pettersson (1999).

O.P. Pettersson, Lapplandsforskaren. Fem föredrag. Symposium i Umeå 1990 (1994).

Samiska fonogram….

Samiskt fältarbete.

Sameland i förvandling.

Slatta fra Wästerbotten. 415 spelmanslåtar från Västerbotten. Samlade och kommenterade av Siw Burman och Gunnar Karlsson (2006 första upplagan).

Slatta fra Wästerbotten. 415 spelmanslåtar från Västerbotten. Samlade och kommenterade av Siw Burman och Gunnar Karlsson (2006 andra upplagan).

Tomas Fischer Trio. (cd-skivor/kassetter)

Tro och föreställningar kring vitra….

Visor i västerbottnisk tradition…

Vitra och bäran…

Vilhelmina. En lappmarksbygd på väg mot framtiden (tidningsklipp berättar). 1900-1917, 1918-1925 (två delar) (2006).

Vilhelmina. En lappmarksbygd på väg mot framtiden (tidningsklipp berättar). 1926-1932, 1933-1936 (två delar) (2007).

Vilhelmina. En lappmarksbygd på väg mot framtiden (tidningsklipp berättar). 1937-1940, 1941-1943 (två delar) (2009).

Vårleden: minnesbilder från Holmön. Albin Edlund (1991).

Väckelsen, folkmusiken och folkrörelserna. Phebe Fjellström (1981).

Äldre jakt- och fångstmetoder i en Norrbottenssocken. Edvin Brännström (2006).

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)

Dagens tider och måltider. B. Ejder (1969).

Folkminnen och folklivsskildringar från Glimåkra socken i nordöstra Skåne. J. Svensson och V. Ivarsson utg. av Gösta Sjöstedt (1949).

Ordspråk, ordstäv och talesätt från sydvästra Småland. Med inledning och kommentar av Sten-Bertil Vide (1957, andra tryckningen 1996).

Smålands minnen. Texter ur Föreningens för Smålands minnen album. Utg. med historisk och bibliografisk orientering av Sten-Bertil Vide (1961)

Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Asatro i tiden. Fredrik Skott (2000).

Barfotaspring vid vårdagjämningstiden.

Bibliografi över svensk folkminneslitteratur… 

Bidrag till en bibliografi över svensk folkminneslitteratur…

Bohuslänska folkminnen.

Det ropades i skymningen… Jan-Inge Wall och Bodil Nildin-Wall (1996)

En sägen från Gammelsvenskby i historisk belysning.

Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964. Fredrik Skott (2008).

Folkminnen och folktankar. Nr 8-31 (1922-1924).

Folkminnesstudier tillägnade Hilding Celander.

Frågebok för folkminnesinsamling. 1929.

Gottfrid Fornander folkmusiksamling. I faksimilutgåva presenterad och kommenterad av Karin Eriksson (2006).

Halländsk bygdekultur.

Jordrannsakning och skattläggning i Bohuslän 1662-1666. Gösta Framme (1999).

Jul i Sverige 2003-2004. (2005).

Kulturbilder från 1700-talets Västergötland.

Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv.

Nu gör vi jul igen. Charlott Hagström, Marlene Hugoson, Annika Nordström (red.) (2006).

Påskkäringar. Fredrik Skott (2013).

Riktlinjer för folkminnesinsamlingen.

Svenska folkminnen om grödan.

Tro, sed och sägen.

Två folkminnesundersökningar. Brud icke mö… 

Vardagsliv under andra världskriget

Våra Gamla.

Värmländska folkminnen.

Västsvenska folkminnen.


Ortnamn

Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala

1663-64 års inventering av fäbodar och nybyggen, hyttor, hamrar, sågar, kvarnar, fiskerier m.m. inom Kopparbergs län: enligt 1663 års jordebok intagna originalförteckningar. Bror Linden (1993).

Aktuella frågor inom ortnamnsvården. Handlingar från DOVA:s och Göteborgs universitet symposium den 8-10 mars 1988. Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson, Bo Ralp (red.)(1989).

Allan Rostvik den 22 mars 1990. En hyllningsskrift. Eva Brylla, Svante Strandberg, Mats Wahlberg (red.) (1990).

Att uppteckna ortnamn. Bakgrund och praktiska anvisningar. Staffan Nyström (1992).

Behövs en ortnamnslag? Handlingar från ett endagssymposium i Uppsala den 20 april 1994. Eva Brylla (red.) (1995).

Från götarna till Noreens kor.

Hälsinglands äldsta skattelängd.

ICOS - Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19-24 August 2002. Del 1-5. Eva Brylla, Mats Wahlberg (red.)

Järnålderns bebyggelsenamn. Om bebyggelsenamnens uppkomst och ålder i Mälardalen

Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare. 2:a uppl.

Korta anvisningar för ortnamnsupptecknare. 3:e uppl.

Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Katharina Leibring, Leif Nilsson, Annette C Torensjö och Mats Wahlber (red.) (2012).

Ordbok till Sveriges lapska ortnamn.

Ord för höjder och sluttningar i Daga härad. En studie över betydelsen hos två grupper terrängbetecknande appellativ och ortnamnselement. Staffan Nyström (1988).

Ortnamnen i Blekinge län. Bräkne härad.

Ortnamnen i Dalarnas (Kopparbergs) län. Leksands kommun, bebyggelsenamn.

Ortnamnen i Hallands län. Norra Halland.

Ortnamnen i Hallands län. Mellersta Halland.

Ortnamnen i Hallands län. Södra Halland.

Ortnamnen i Hälsingland 2:2. Bebyggelsenamnen i Hudiksvalls kommun

Ortnamnen i Jämtlands län. Bräcke kommun.

Ortnamnen i Jämtlands län. Ragunda kommun.

Ortnamnen i Jönköpings län. Mo härad.

Ortnamnen i Kalmar län. Mörbylånga kommun.

Ortnamnen i Kopparbergs län. Mora kommun.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Barne härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Frökinds härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Gudhems härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Inledning.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Kinnefjärdings härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Kinne härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Kåkinds härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Kållands härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Laske härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Naturnamn.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Rättelser. Tillägg. Register. 1–4.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Skånings härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Vadsbo härad. Del 1.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Vadsbo härad. Del 2.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Valle härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Vartofta härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Vilske härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Viste härad.

Ortnamnen i Skaraborgs län. Åse härad.

Ortnamnen i Uppsala län. Uppsalas gatunamn.

Ortnamnen i Värmlands län. Fryksdals härad.

Ortnamnen i Värmlands län. Färnebo härad.

Ortnamnen i Värmlands län. Gillbergs härad.

Ortnamnen i Värmlands län. Grums härad.

Ortnamnen i Värmlands län. Inledning.

Ortnamnen i Värmlands län. Jösse härad.

Ortnamnen i Värmlands län. Karlstads härad.

Ortnamnen i Värmlands län. Kils härad.

Ortnamnen i Värmlands län. Nordmarks härad. Del A.

Ortnamnen i Värmlands län. Nordmarks härad. Del B.

Ortnamnen i Värmlands län.Nyeds härad.

Ortnamnen i Värmlands län.Näs härad.

Ortnamnen i Värmlands län.Register.

Ortnamnen i Värmlands län.Visnums härad.

Ortnamnen i Värmlands län.Väse härad.

Ortnamnen i Värmlands län.Älvdals härad.

Ortnamnen i Värmlands län.Ölme härad.

Ortnamnen i Västernorrlands län. Ångermanlands norra domsagas tingslag.

Ortnamnen i Västernorrlands län. Ångermanlands mellersta domsagas tingslag.

Ortnamnen i Västernorrlands län. Ångermanlands södra domsagas tingslag.

Ortnamnen i Västernorrlands län. Ångermanlands västra domsagas tingslag.

Ortnamnen i Västmanlands län. Heby kommun, norra delen.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Ale härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Bjärke härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Bollebygds härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Flundre härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Gäsene härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Inledning.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Kinds härad. 1–2.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Kullings härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Marks härad. 1–2.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Namn på lägenheter och hemmansdelar.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Nordals härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Redvägs härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Rättelser, tillägg, register. 1–4.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Sundals härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Tössbo härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Valbo härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Vedbo härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Vedens härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Väne härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Vättle härad.

Ortnamnen i Älvsborgs län. Ås härad.

Ortnamnen i Östergötlands län. Björkekinds härad.

Ortnamnen i Östergötlands län. Hammarkinds härad.

Ortnamnen i Östergötlands län. Lösings härad.

Ortnamnen i Östergötlands län. Memmings härad.

Ortnamnen i Östergötlands län. Skärkinds härad.

Ortnamnen i Östergötlands län. Östkinds härad.

Ortnamnsarkivet i Uppsala.

Singular ortnamnsböjning i fornsvenskan. Starkt böjda namn med utgångspunkt från sörmländskt material. Eva Brylla (1987).

Studier över sörmländska sjönamn. Etymologi, namnbildning och formutveckling. Svante Strandberg (1991).

Svenskt ortnamnslexikon. Mats Wahlberg (red.) (2003).

Ägonamn i Rönnebergs härad.

Övredalsk ar-genitiv. Bror Lindén (1976).

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM)

Bodens kommun. A. Bebyggelsenamn Gunnar Pellijeff (1987).

Haparanda kommun. A. Bebyggelsenamn. Gunnar Pellijeff (1992).

Kalix kommun. A. Bebyggelsenamn. B. Naturnamn. Gunnar Pellijeff (1980).

Luleå kommun. A. Bebyggelsenamn. Gunnar Pellijeff (1990).

Piteå kommun. A. Bebyggelsenamn. Gunnar Pellijeff (1988).

Studier över önamnen i Luleå skärgård. Else Britt Lindblom (1988).

Vännäs kommun. A. Bebyggelsenamn. Claes Börje Hagervall (1986).

Överkalix kommun. A. Bebyggelsenamn. Gunnar Pellijeff (1982).

Övertorneå kommun. A. Bebyggelsenamn. Gunnar Pellijeff (1996).

Dialekt- och folkminnesarkivet i Lund (DAL)

Albo härad. Bertil Ejder (1958).

Bara härad. Göran Hallberg (1991).

Bjäre härad och Ängelholms stad.

Frosta härad. Göran Hallberg (2000).

Gatunamn i Eslöv. Del 3.

Gärds härad. Berit Sandnes (2010).

Harjagers härad och Eslövs stad. Göran Hallberg (1979).

I hast hälsar. Festskrift till Göran Hallberg på 60-årsdagen. Stig Isaksson (red.) (1999).

Ljunits härad. Göran Hallberg (1975).

Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad. Bertil Ejder, Göran Hallber, Claes Ringdahl (2003).

Nionde Nordiska Namnforskarkongressen. Lund… 

Nordiska orter och ord. Festskrift till Bengt Pamp på 65-årsdagen. Göran Hallberg (red.) (1993).

Norra Åsbo härad. Carl-Erik Lundbladh (2008).

Onsjö härad. Stig Isaksson (1980).

Oxie härad och Malmö stad. Göran Hallberg (2009).

Ryd och rud.

Rönnebergs härad och Landskrona stad. Göran Hallberg (1973).

Skånes och Blekinges riksgräns.

Södra Åsbo härad. Sven Benson, Bertil Svensson (1962).

Torna härad och Lunds stad. Göran Hallberg (2015).

Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport, Malmö 2007. Peder Dam m.fl. (red.) (2009).

Villands härad och Kristianstad stad. Berit Sandnes (2015)

Västra Göinge härad med Hässleholms stad. Claes Ringdahl (2008).

Östra Göinge härad. Claes Ringdahl (2014)

Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg

Aktuella frågor inom ortnamnsvården. Kristinn Jóhannesson, Hugo Karlsson, Bo Ralp (red.) (1989).

Berget Fontin vid Kungälv… 

Bohusläns härads- och sockennamn.

Kust- och skärgårdsnamnen i Göteborgs och Bohuslän.

Ortnamnen i Askims härad och i Mölndals stad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Hjalmar Lindroth, Ivar Lundahl, David Palm (1932).

Ortnamnen i Bullarens härad.

Ortnamnen i Inlands Fräkne härad. Verner Ekenvall.

Ortnamnen i Inlands Nordre härad.

Ortnamnen i Inlands Södre härad jämte Kungälvs och Marstrands städer.

Ortnamnen i Inlands Torpe härad. 

Ortnamnen i Kville härad.

Ortnamnen i Lane härad. 

Ortnamnen i Orusts Västra härad. David Palm.

Ortnamnen i Orusts Östra härad.

Ortnamnen i Sotenäs härad. Naturnamn. Birgit Falck-Kjällquist (2009).

Ortnamnen i Stångenäs härad

Ortnamnen i Sävedals härad jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar.

Ortnamnen i Sörbygdens härad. Gunnar Drougge (1969).

Ortnamnen i Tanums härad. Naturnamn. Maria Löfdahl (2006).

Ortnamnen i Tjörns härad. Verner Ekenvall (1992).

Ortnamnen i Tunge härad. Gunnar Drougge (2001).

Ortnamnen i Västra Hisings härad. Hjalmar Lindroth (1935).

Ortnamnen i Vätte härad. 1. Skee socken.

Ortnamnen i Vätte härad. 2. Hogdals, Lommelands, Näsinge och Tjärnö socknar samt Strömstads stad. Gunnar Drougge (1958).

Ortnamnen på Göteborgs stads område och i Tuve socken jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar. Hjalmar Lindroth (1925-1929).

Ödegårdar i Vätte härad. Gösta Framme (1985).

 


Personnamn och övriga namn

Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg, Avdelningen för arkig och forskning Uppsala, Dialekt- och folkminnesarkivet i Lund (DAL) och Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).

"Det får ju vara någon ordning på torpet!" Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Sonja Entzenberg (2006).

Från götarna till Noreens kor. Hyllningsskrift till Lennart på 60-årsdagen. Eva Brylla, Svante Strandberg, Mats Wahlberg (red.) (1996).

Förnamn i Sverige - ett kortfattat namnlexikon

Nionde Nordiska Namnforskarkongressen. Lund

Nordiskt runnamnslexikon, 5 och rev. uppl, 2007

Nordsvenska ortsboöknamn.

Ordbok över Sveriges medeltida personnamn. Förnamn.

Personnamnsterminologi.

ICOS - Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. (2005-2010).

Studier över nordsvenska ortsboöknamn.

Öknamn, vedernamn och andra personliga binamn…

Aspekter på växtnamn. Sigurd Fries m.fl. (1997).

Folkliga fågelnamn. Artnamn för beckasinfåglar i nordiska språk. Rut Boström Andersson (1996).

Folkliga växtnamn i Västerbotten. Samlade av Gustav Fridner. Sigurd Fries, Jan Nilsson, Margit Wennstedt (1999).

Sydsvenska växtnamn. Med latinskt register. Sten-Bertil Vide (1966).

Sydsvenska fisknamn.

Älvdalska växtnamn förr och nu. Lars Steensland (1991).


Språk och samhälle

Skrifter från Språkrådet

Att skriva bättre i jobbet. Barbro Ehrenberg-Sundin m.fl. (2014)

En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. Anna-Malin Karlsson (red.) (2006).

Från ett språk till ett annat – om översättning och tolkning. Eva Olovsson (red.) (2013).

Handbok i svenska som andraspråk. Claes Garlén och Gunlög Sundberg (2008)

Jämställt språk – en handbok i att skriva och tala jämställt. Karin Milles (2008).

Kielikuvat – Markku Huovilan piirrokset Kieliviestiin 2001–2014

Krångelspråk blir klarspråk. Barbro Ehrenberg-Sundin och Maria Sundin (2015)

Mer än ett språk. En antologi om flerspråkigheten i norra Sverige. Eva Westergren och Hans Åhl (red.) (2007).

Myndigheterna har ordet – om kommunikation i skrift. Catharina Nyström Höög, Hedda Söderlundh och Marie Sörlin (2012).

Myndigheternas skrivregler (2014)

Myter och sanningar om läsning – om samspelet mellan språk och bild i olika medier. Jana Holsanova (Rickard Domeij red.) (2010).

Service på nätet. Eva Olovsson (red.) (2009).

Språk och skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk. Roger Hansson (2006). Pocket

Språkpolitik. Olle Josephson (2018).

Språkrådets svensk-finska socialordlista (2011).

Språkrådets svensk–romska skolordlista (2015)

Språkvård och språkpolitik – Svenska språknämndens forskningskonferens i Saltsjöbaden 2008. Lars-Gunnar Andersson, Olle Josephson och Mats Thelander (red.) (2010).

Svenska skrivregler. Ola Karlsson (red.) (2017).

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser (2003).

Sverigefinska språknämndens historik, Neuvojasta neuvostoon.

Tekniken bakom språket. Rickard Domeij (red.) (2008).

Vetenskapsengelska – med svensk kvalitet? Erland Jansson (red.) (2008).

Rapporter från Språkrådet

Språkrådets rapportserie

Rapporter från Språkrådet 1: Linus Salö (2010), Engelska eller svenska? En kartläggning av språksituationen inom högre utbildning och forskning.

Rapporter från Språkrådet 2: Rickard Domeij (2010), En språkpolitik för internet.

Rapporter från Språkrådet 3: Tommy Lyxell (2014), Se språket – barns tillgång till svenskt teckenspråk.

Rapporter från Språkrådet 4: Språklagen i praktiken – riktlinjer för tillämpning av språklagen (2011).

Rapporter från Språkrådet 5: Vägledningen för flerspråkig information – praktiska riktlinjer för flerspråkiga webbplatser (andra upplagan, 2012).

Rapporter från Språkrådet 6: Jennie Spetz (2014), Debatterad och mariginaliserad - perspektiv på modersmålsundervisningen

Rapporter från Språkrådet 7: Andreas Nord (2017), Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande – en forskningsöversikt (In English: Plain language and professional writing – a research overview. Andreas Nord, 2018)

Rapporter från Språkrådet 8: Susanna Karlsson (2017), Språkpolitik vid svenska universitet och högskolor

Rapporter från Språkrådet 9: Tommy Lyxell (2019), Med blick på modersmålet – om språksituationen för hörande barn till döva och modersmålsundervisningen i svenskt teckenspråk

Rapporter från Språkrådet 10: Jennie Spetz (2019), Språklagen och medborgaren undersöker språklagens betydelse – en undersökning av medborgarmejl

Rapporter från Språkrådet 11: Maria Bylin och Jennie Spetz (2019), Svenskan är den fasta inredningen – språklig representation i det offentliga rummet

Språkrådets övriga rapporter

Automatisk textuppläsning på webben – till nytta för vem? Rickard Domeij och Ola Karlsson (2015).

Infrastruktur för språken i Sverige – Förslag till nationell språkinfrastruktur för det digitala samhället. Beredningsunderlag till regeringen enligt uppdrag Ku2011/860/KA (2012).

Minoritetsspråk i sociala medier – en överblick över offentliga institutioners språkval. Anna Antonsson (2013).

Metoder för att mäta webbtillgänglighet i flerspråkigt perspektiv – projektrapport. Rickard Domeij och Jennie Spetz (2012).

Plain language and professional writing – a research overview. Andreas Nord (2018).

Romska i undervisningen och på webben. Baki Hasan och Jennie Spetz (2012).

Språkrådets rapport om teckenspråkig tillgänglighet hos svenska myndigheter. Sebastian Embacher (2010).

Språkrådets förstudie om korpusarbete för teckenspråk. Tommy Lyxell (2009).

Språkteknologi för ökad tillgänglighet. Utarbetad av Astin för Nätverket för de nordiska språknämnderna. Linköping university electronic press. ISBN 978-91-7393-094-9. Finns även i elektroniskt tryck. Rickard Domeij m.fl. (red., 2011).

Suomen kielen hallintoaluekuntien suomenkielisten verkkosivujen tarkastelua. Svensk version: Granskning av finskspråkiga webbsidor hos kommunerna i förvaltningsområdet för finska språket. Katja Wallenius (2012).

Översättning på Internet. Slutrapport från ett projekt om översättning av myndigheters webbsidor med hjälp av Google översätt. Utgiven av Funka Nu i samverkan med Språkrådet. (2011).


Språkrådets finska skriftserie

Om ordförrådet i sverigefinska ungdomars talspråk - Ruotsinsuomalaisten nuorten puhekielen sanastoa. 2001

Språkrådets svensk-finska socialordlista - Kielineuvoston ruotsalais-suomalainen sosiaalialan sanasto. Språkrådets skrifter 13. 2011

Svensk-finsk arbetsmarknadsordlista - Ruotsalais-suomalainen työmarkkinasanasto. 1989

Svensk-finsk bankordlista - Ruotsalais-suomalainen pankkisanasto. 2001

Svensk-finsk hjälpmedelsordlista - Ruotsalais-suomalainen apuvälinesanasto. 2004

Svensk-finsk förteckning över växter och djur - Ruotsalais-suomalainen kasvien ja eläinten luettelo. 1999

Svensk-finsk idrottsordbok - Ruotsalais-suomalainen urheilusanakirja. 2006

Svensk-finsk juridisk ordlista - Ruotsalais-suomalainen juridiikan sanasto. 1999

Svensk-finsk kyrko- och församlingsordlista - Ruotsalais-suomalainen kirkollisen elämän sanasto. 2001, reviderad 2006

Svensk-finsk medicinsk ordlista - Ruotsalais-suomalainen lääketieteen sanasto. 2004.

Svensk-finsk skolordlista. - Ruotsalais-suomalainen koulusanasto. 1985. Innehåller ej finsk-svenskt register

Svensk-finsk trafikordlista - Ruotsalais-suomalainen liikennesanasto 1990.

Lexin

Svenska ord


Övningar till Lexin


Bildteman


Svensk-albanskt lexikon


Svensk-arabiskt lexikon


Svensk-bosniskt lexikon


Svensk-finskt lexikon


Svensk-grekiskt lexikon


Svensk-kroatiskt lexikon


Svensk-kurdiskt lexikon (nordkurdiska)


Svensk-kurdiskt lexikon (sydkurdiska)


Svensk-makedoniskt lexikon


Svensk-persiskt lexikon


Svensk-romskt/arli lexikon


Svensk-rumänskt lexikon


Svensk-serbiskt lexikon


Svensk-somaliskt lexikon


Svensk-spanskt lexikon


Svensk-turabdinskt lexikon


Svensk-turkiskt lexikon


Svensk-vietnamesiskt lexikon


Publikationer från Svenska språknämnden

Ordböcker

Dansk-svensk ordbok. Bertil Molde under medverkan av Niels Ferlov. (1958)

Från rondell till gräddfil. Nya ord i svenskan från 40-tal till 80-tal (1988).

Norstedts norsk-svenska ordbok. Birgitta Fowler och Kjell Ivar Vannebo i samarbete med Lena Moberg (1992).

Norstedts skandinaviska ordbok. Birgitta Lindgren m.fl. Utg. i samarbete med Nordiska språkrådet (1994).

Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal (1986).

Nyordsboken. Med 2 000 nya ord in i 2000-talet Utarb. av Lena Moberg (2000).

Skolordlista (1973).

Skolordlistan. Lisa Rudebeck (red.) (2004).

Svensk handordbok. Konstruktioner och fraseologi. Ture Johan nisson och K. G. Ljunggren (1966).

Svensk skolordlista (1988).

Svenska språknämndens uttalsordbok. Utarb. av Claes Garlén (2003).

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Red. Ulla Clausén (2003).

Våra ord, deras uttal och ursprung. Kortfattad etymologisk ordbok. Elias Wessén (1960).

Svenska språknämndens skriftserie

1900-talssvenska. Bertil Moldel och Carl Ivar Ståhle (1970).

Aktuella språkvårdsfrågor. Gösta Bergman (1948).

Amerikasvenska. Nils Hasselmo (1974).

Datorn granskar språket. Rickard Domeij (2005).

De nordiska språkens framtid. Bidrag vid en konferens (1977).

Engelskan i svensk dagspress. Judith-Ann Chrystal (1991).

Engelskan i Sverige. Språkval i utbildning, arbete och kulturliv. Småskrift (2004).

Fackspråk. En antologi (1976).

Förnamn i Sverige. Eva Brylla (2004).

Grammatik på villovägar. Red. Ulf Teleman (1987).

Göteborgsspråket. (Svenskt riksspråk i regionala skiftningar skiftningar 2). Bertil Björsethl (1958).

Ju. Ifrågasatta självklarheter om sevenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. Olle Josephson (2004).

Kan våra myndigheters språk moderniseras? Björn Kjellin (1960).

Kommittésvenska. Erik Wellander (1974).

Lära svenska. Om språkbruk och modersmålsundervisning. Ulf Teleman (1991).

Markusevangeliet. Ny översättning med anmärkningar av Joh. Lindblom (1963).

Massmedierna och språket. Karl-Hampus Dahlstedt (1970).

Namnlängdsboken. Historien bakom namnen i almanackan. Eva Brylla (red.) (2000).

Nordisk rättstavning. Carl Sigfrid Lindstam (1946).

Nordiska språkfrågor 1955 (1956).

Nordiska språkfrågor 1956 (1957).

Nordiska språkfrågor 1957 och 1958 (1959).

Nordiska språkfrågor 1959 och 1960 (1961).

Nordiska språkfrågor 1961 och 1962 (1963).

Nordiska språkfrågor 1963–1965 (1966).

Nordiska språkfrågor 1966 och 1967 (1968).

Nytt och gammalt i Svenska Akademiens ordlista. Pelle Holm (1951).

Nämnd, inte glömd. Historik över Nämnden för svensk språkvård och Svenska språknämnden 1944–2007. Birgitta Lindgren (red.) (2007).

Nämnden för svensk språkvård 1944-1969. Nils Hänninger (1969).

Offentlig svenska. Bertil Molde och Margareta Westman (1974).

Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden. Elias Wessén (1954).

Om språket i den svenska bibelöversättningen av 1917. Johannes Lindblom (1955).

Profeten Jesaja. Ny översättning med anmärkningar av Joh. Lindblom (1965).

Ryska namn. Samnordiska stavningsregler. Namnlista (1970).

Rätt och fel i språket. Gösta Bergman (1963).

Sjukvårdsspråk. Per A. Pettersson (1978).

Skrivregler (1949).

Släktnamn i Norden (1977).

Språk i Norden 1970 (1970).

Språk i Norden 1971 (1971).

Språk i Norden 1972 (1972).

Språk i Norden 1973 (1973).

Språk i Norden 1974 (1974).

Språk i Norden 1975 (1975).

Språk i Norden 1976 (1976).

Språk i Norden 1977 (1977).

Språk i Norden 1978 (1978).

Språk i Norden 1979 (1979).

Språk i Norden 1980 (1980).

Språk i Norden 1981 (1981).

Språk i Norden 1982 (1982).

Språk och skrift i Europa. Liten bok om Europas stater och språk. Roger Hansson m.fl. (2004).

Språk och språkvård. Erik Wellander (1964).

Språket i bibeln – bibeln i språket. Red. Christer Åsberg (1991).

Språket i Göteborg. (Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 5.). Bengt Holmberg (1976).

Språket i Härnösand. (Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 3.). Torsten Bucht (1962).

Språket i Jönköping. (Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 4.). Erik Lönnerholm (1972).

Språket i Kalmar. (Svenskt riksspråk i regionala skiftningar 6.) Bo Magnusson (1978).

Språket i Lund. Ingemar Ingers (1957).

Språket lever! Festskrift till Margareta Westman (1996).

Språkets lustgård och djungel. Westman, Margareta (1995).

Språkets myller. Margareta Westman (2001).

Språkform och språknorm. En bok till Bertil Molde på 60-årsdagen den 16.9.1979 (1979).

Språkriktighet och stil. Elias Wessén (1957).

Språkriktighetsboken (2005).

Språkvård. Redogörelser och studier utgivna till språkvårdsnämndens tioårsdag 1954 (1954).

Språkvården och skolan. Rolf Hillman (1961).

Språkvårdsstudier. Per A.Pettersson (1982).

Språkvårdsstudier. Red. Bertil Molde (1974).

Studier i dagens svenska. En antologi (1976).

Svensk ordbildning. Ragnhild Söderbergh (1968).

Svensk prosastil under 1700-talet. Rolf Hillman (1970).

Svenska Akademiens ordlista under 100 år. Ture Johannisson (1975).

Svenska förnamn. Roland Otterbjörk (1964).

Svenska i tusen år. En antologi. Red. Lena Moberg och Margareta Westman (1998).

Svenska ortnamn med uttalsuppgifter. Jöran Sahlgren och Gösta Bergman (1955).

Svenska skrivregler (1991).

Svenska skrivregler. (2000).

Svenska studier från runtid till nutid, tillägnade Carl Ivar Ståhle (1973).

Svenskan i Finland. Olav Ahlbäck (1956).

Svenskt bibelspråk från 1500-tal till 1900-tal. Carl Ivar Ståhle (1970).

Sveriges officiella minoritetsspråk. Finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch och teckenspråk. En kort presentation. Småskrift (2003).

Sydsvenskt riksspråk. Ingemar Ingers (1950).

Särsvenskt och samnordiskt. Gösta Bergman (1946).

Teknikens språkvårdsfrågor. John Wennerberg (1952).

Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter (2006).

Tradis och funkis. Svensk språkvård och språkpolitik efter 1800. Ulf Teleman (2003).

Tradition och förny else inom språket. Elias Wessén (1953).

Turistord i Norden (1970).

Uttalsordlista (1950).

Vi gingo och vi gick. Från plura lis till singularis i verbböjningen. Lars Alfvegren (1984).

Vi gå eller vi går. Erik Wellander (1947).

Vrålbedåriskt. En bok om flickslang. Ulla-Britt Kotsinas (1994).

Vägledning till Svenska Akademiens ordbok. Ekbo, Sven och Bengt Loman (1965).

Ära, rikedom och reda. Ulf Teleman (2002).

Uppdaterad 14 september 2020

Om förteckningen

I förteckningen hittar du myndighetens alla publikationer. De är sorterade efter ämne och utgivningsort.

Förteckningar