• Huvudmeny

Sveriges ortnamn

Sveriges ortnamn (SO) är Namnarkivet i Uppsalas stora ortnamnsserie.

Det allra första bandet av Sveriges ortnamn kom ut i september 1906 och behandlade namnen i Väne härad i dåvarande Älvsborgs län. Hittills har totalt 77 band givits ut. Numera följer utgivningen istället landskapsgränserna och varje del i serien omfattar normalt sett en kommun.

Delarna har karaktär av lexikon där varje namn behandlas och tolkas i en separat artikel. Namnartiklarna innehåller uppgifter om namnens äldre belägg och uttal, och ofta även om platsens bebyggelsehistoria och terrängförhållanden – uppgifter som tillsammans utgör grunden för en korrekt tolkning av namnet.

Senast utgivna bok

Utgivna böcker i serien

Många av böckerna går att beställa i tryckt exemplar via beställningsformuläret. Andra har utgått och finns endast som pdf.

Ortnamnen i Blekinge län

 • Del 2, Bräkne härad. Territoriella namn (1971)

Ortnamnen i Dalarnas (tidigare Kopparbergs) län

 • Del 7, Leksands kommun. Bebyggelsenamn (2001). Utgått.
 • Del 10, Mora kommun. Bebyggelsenamn (1990)

Ortnamnen i Jämtlands län

 • Del 3, Bräcke kommun. Bebyggelsenamn (1995)
 • Del 6, Ragunda kommun. Bebyggelsenamn (1983)

Ortnamnen i Hallands län

 • Del 1, Bebyggelsenamnen i södra Halland (1948). Utgått.
 • Del 2, Bebyggelsenamnen i mellersta Halland (Årstads och Faurås härader) (1950). Utgått.
 • Del 3, Bebyggelsenamnen i norra Halland (Himle, Viske och Fjäre härader) (1980). Utgått.

Ortnamnen i Hälsingland

 • Del 2:2, Hudiksvalls kommun, Hudiksvallsområdet. Bebyggelsenamn (2014)

Ortnamnen i Jönköpings län

 • Del 2, Mo härad. Bebyggelsenamn (1974)

Ortnamnen i Kalmar län

 • Del 7, Mörbylånga kommun. Bebyggelsenamn (2007)

Ortnamnen i Skaraborgs län (avslutad)

 • Del 1, Inledning (1972)
 • Del 2, Barne härad. Territoriella namn (1961)
 • Del 3, Frökinds härad. Territoriella namn (1961)
 • Del 4, Gudhems härad. Territoriella namn (1954). Utgått.
 • Del 5, Kinne härad. Territoriella namn (1965). Utgått.
 • Del 6, Kinnefjärdings härad. Territoriella namn (1966)
 • Del 7, Kåkinds härad. Territoriella namn (1950). Utgått.
 • Del 8, Kållands härad. Territoriella namn (1963). Utgått.
 • Del 9, Laske härad. Territoriella namn (1962)
 • Del 10, Skånings härad. Territoriella namn (1960). Utgått.
 • Del 11:1, Vadsbo härad. Norra delen. Territoriella namn (1969)
 • Del 11:2, Vadsbo härad. Södra delen. Territoriella namn (1967). Utgått.
 • Del 12, Valle härad. Territoriella namn (1958). Utgått.
 • Del 13, Vartofta härad. Territoriella namn (1955). Utgått.
 • Del 14, Vilske härad. Territoriella namn (1957)
 • Del 15, Viste härad. Territoriella namn (1964)
 • Del 16, Åse härad. Territoriella namn (1965)
 • Del 17, Naturnamn (1970)
 • Del 18, Rättelser och tillägg. Register (1973–1980)

Ortnamnen i Uppsala län

 • Del 5:1, Uppsala kommun. Uppsalas gatunamn (1994)

Ortnamnen i Värmlands län (avslutad)

 • Del 1, Inledning (1984)
 • Del 2, Fryksdals härad (1923)
 • Del 3, Färnebo härad (1934)
 • Del 4, Gillbergs härad (1922)
 • Del 5, Grums härad (1926). Utgått.
 • Del 6, Jösse härad (1942). Utgått.
 • Del 7, Karlstads härad (1922)
 • Del 8, Kils härad (1939)
 • Del 9, Nordmarks härad (1950–1952). Utgått.
 • Del 10, Nyeds härad (1925)
 • Del 11, Näs härad (1944)
 • Del 12, Visnums härad (1939)
 • Del 13, Väse härad (1924)
 • Del 14, Älvdals härad (1938)
 • Del 15, Ölme härad (1939)
 • Del 16, Register (1962)
 • Del 17, Register 2 (2018)

Ortnamnen i Västernorrlands län

 • Del 1, Ångermanlands södra domsagas tingslag. Territoriella namn (1955). Utgått.
 • Del 2, Ångermanlands mellersta domsagas tingslag. Territoriella namn (1965)
 • Del 3, Ångermanlands västra domsagas tingslag. Territoriella namn (1967)
 • Del 4, Ångermanlands norra domsagas tingslag. Territoriella namn (1972)

Ortnamnen i Västmanlands län

 • Del 5:1, Heby kommun, norra delen. Bebyggelsenamn (1988)

Ortnamnen i Älvsborgs län (avslutad)

 • Del 1, Inledning (1923–1948). Utgått.
 • Del 2, Ale härad (1909). Utgått.
 • Del 3, Bjärke härad (1906). Utgått.
 • Del 4, Bollebygds härad (1909). Utgått.
 • Del 5, Flundre härad (1906).
 • Del 6, Gäsene härad (1911). Utgått.
 • Del 7:1, Kinds härad. Norra delen (1919). Utgått.
 • Del 7:2, Kinds härad. Södra delen (1918). Utgått.
 • Del 8, Kullings härad (1914). Utgått.
 • Del 9:1, Marks härad. Norra delen (1916). Utgått.
 • Del 9:2, Marks härad. Södra delen (1917). Utgått.
 • Del 10, Redvägs härad (1908)
 • Del 11, Vedens härad (1910). Utgått.
 • Del 12, Väne härad (1906). Utgått.
 • Del 13, Vättle härad (1908). Utgått.
 • Del 14, Ås härad (1909). Utgått.
 • Del 15, Nordals härad (1911). Utgått.
 • Del 16, Sundals härad (1910). Utgått.
 • Del 17, Tössbo härad (1913). Utgått.
 • Del 18, Valbo härad (1915). Utgått.
 • Del 19, Vedbo härad (1915). Utgått.
 • Del 20, Rättelser och tillägg. Register (1940). Utgått.

Ortnamnen i Östergötlands län

 • Del 4, Björkekinds härad. Bebyggelsenamn (1989)
 • Del, 2, Hammarkinds härad. Bebyggelsenamn (1982)
 • Del 15, Lösings härad. Bebyggelsenamn (1991)
 • Del 16, Memmings härad. Bebyggelsenamn (1995)
 • Del 17, Skärkinds härad. Bebyggelsenamn (1986)
 • Del 22, Östkinds härad. Bebyggelsenamn (1984)
Uppdaterad 06 augusti 2019

Läs och beställ

Digitaliserade publikationer: Sveriges ortnamn som pdf

Beställningsformulär: Tryckta exemplar av böckerna i serien Sveriges ortnamnöppnas i nytt fönster

Läs mer

Projekt: Sveriges ortnamn (SO)