• Huvudmeny

Namn

Våra namnpublikationer har en stor ämnesbredd och rymmer allt från järnålderns bebyggelsenamn till nutida personnamn och djurnamn.

Vi ger ut fyra stora ortnamnsserier: Sveriges ortnamn (SO), Övre Norrlands ortnamn (ÖNO), Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) och Skånes ortnamn (SkO).

Personnamnsserien Sveriges medeltida personnamn (SMP) innehåller i princip alla personnamn som har bevarats i skriftliga källor från det medeltida Sverige. Utgivningen sker häftesvis.

Senaste namnpublikationernaUppdaterad 23 januari 2019