• Huvudmeny

Tolkordlistor

Sedan 1971 har olika svenska myndigheter givit ut ordlistor för tolkar i fickformat. Sedan 2012 är det Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen som har ansvaret för utgivningen.

Den svenska basordlistan som ligger till grund för översättningarna har successivt utökats och innehåller nu ca 6 500 termer. De tar i första hand upp fackord inom

  • rättsväsende
  • socialförsäkring
  • medicin och psykiatri
  • arbetsmarknad
  • pension

Ordlistorna ges ut i samarbete med Norstedts Juridik och finns att köpa i bokhandeln.

De olika språken

För närvarande finns tolkordlistor för följande språk:

svenska–albanska

svenska–arabiska

svenska–finska

svenska–kurdiska

svenska–portugisiska

svenska–ryska

svenska–serbokroatiska

svenska–tjeckiska

svenska–tyska

Planerade för utgivning under 2020 är persiska, dari och pashto.

Uppdaterad 10 september 2019