• Huvudmeny

Lexin

I Lexinserien finns lexikon på olika minoritetsspråk i Sverige. Lexin finns både i bokform och som nätlexikon.

Lexin står för lexikon för invandrare och startades ursprungligen av Statens institut för läromedel och Statens invandrarverk. I dag ligger ansvaret hos Institutet för språk och folkminnen.

Lexikonen är speciellt anpassade för att användas i undervisningen i svenska som andraspråk och innehåller därför bara de vanligaste orden i svenskan. Därför finns till exempel inte facktermer eller mer ovanliga ord med.

Lexin på nätet

Lexin finns även som kostnadsfritt nätlexikon och omfattar då 15 minoritetsspråk. Det innehåller även bildmaterial och kortare videofilmer.

Lexin som nätlexikonlänk till annan webbplats

Uppdaterad 22 september 2016