• Huvudmeny

Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande

En forskningsöversikt om klarspråk och skrivande i yrkeslivet.

Hämta som pdfPDF (pdf, 297.4 kB)






 

Författare: Andreas Nord

Utgivningsår: 2017

Liksom mycket annan offentligt driven verksamhet bör klarspråksarbete i så hög grad som möjligt vila på vetenskaplig grund. För att detta ska kunna göras behövs mer kunskap och mer forskning, men det behövs också att vi tillgängliggör den forskning som faktiskt redan finns.

Syftet med denna rapport är att ge en överblick över dels den klarspråksforskning som finns, dvs. forskning som uttryckligen berör klarspråk, dels perspektiv och resultat från forskning om yrkeslivsskrivande och utveckling av skrivkompetens som är relevant för klarspråksarbete. Avsikten är att ge en förståelse för vilken forskningsgrund som finns för klarspråksarbetet specifikt, liksom att peka ut en del faktorer som är bra att känna till för att bedöma hur klarspråksinsatser kan ge resultat.

En grundtanke är att klarspråksarbete i många avseenden är en fråga om skribenters lärande, och att den som planerar en klarspråksinsats därför kan ha nytta av kunskaper om lärande i yrkeslivet. Rapporten vänder sig både till den som själv jobbar med klarspråk eller som har i uppdrag att organisera eller beställa klarspråksprojekt och till forskare och studenter med intresse för klarspråk.

Rapporten finns också översatt till engelska: Plain language and professional writing A research overview

Uppdaterad 01 oktober 2018

English version of this report

Publication: Plain language and professional writing. A research overview

Obs! Tillfälliga förändringar

Just nu gäller skärpta nationella råd och restriktioner som begränsar vår möjlighet att hantera bokbeställningar. Leveranstider dröjer längre tid än vanligt och vi har svårt att utlova exakta leveransdatum. Vi hoppas att detta inte ska påverka dig alltför mycket. Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!