• Huvudmeny

Med blick på modersmålet

Hörande barn med döva föräldrar växer upp med det svenska teckenspråket, men när de kommer upp i skolåldern har de begränsade möjligheter att utveckla sitt modersmål.

Hämta som pdfPDF (pdf, 6.1 MB)

 

Författare: Tommy Lyxell

Utgivningsår: 2019

Denna rapport visar att döva föräldrar önskar att deras hörande barn ska få modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk i skolan.

Statistiken visar däremot att hörande barn till döva får modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk i mindre utsträckning än barn som talar andra språk. Ett skäl till det kan vara att behovet inte har identifierats. Kunskapen om hörande teckenspråkiga barns situation är fortfarande liten. Andra skäl är att kommunen inte erbjuder modersmålsundervisning i svenskt teckenspråk, att barnen inte vill delta eller att föräldrarna är missnöjda med kvaliteten på undervisningen.

Liksom för andra flerspråkiga barn kan djupare språkkunskaper i modersmålet bidra till skolframgång även för hörande barn till döva. Genom att barnen utvecklar sina språkkunskaper i svenskt teckenspråk får de bättre möjligheter att uttrycka tankar och lära sig nya saker.

Uppdaterad 10 september 2019

Obs! Tillfälliga förändringar

Just nu gäller skärpta nationella råd och restriktioner som begränsar vår möjlighet att hantera bokbeställningar. Leveranstider dröjer längre tid än vanligt och vi har svårt att utlova exakta leveransdatum. Vi hoppas att detta inte ska påverka dig alltför mycket. Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!