• Huvudmeny

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, häfte 44

Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna. Häftet omfattar orden Vindhörd till Växtrig.

Författare: Kristina Hagren

Utgivningsår: 2018

Ingår i serie: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD)

Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst. Varje ord beskrivs detaljerat. Uttal, betydelser och synonyma ord anges och ett stort antal fraser och meningar visar hur orden används.

Ordbok över Folkmålen i övre Dalarna bygger på ett material som till största delen insamlats från 1800-talets slut till senare delen av 1900-talet. Materialet förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Utgivningen pågår och sker häftesvis. Senaste häftet, 43, gavs ut år 2017.

Uppdaterad 21 april 2020