• Huvudmeny

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, häfte 43

Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna. Häftet omfattar orden Utanskriften till Vindhöra.

Författare: Kristina Hagren,

Utgivningsår: 2017

Ingår i serie: Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD)

Ordboken behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst. Varje ord beskrivs detaljerat. Uttal, betydelser och synonyma ord anges och ett stort antal fraser och meningar visar hur orden används.

Ordbok över Folkmålen i övre Dalarna bygger på ett material som till största delen insamlats från 1800-talets slut till senare delen av 1900-talet. Materialet förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala.

Utgivningen pågår och sker häftesvis. Senaste häftet, 42, gavs ut år 2016.

Uppdaterad 20 mars 2020