• Huvudmeny

Dialektutjämning i Västsverige

En bok om och i sådana fall hur göteborgskan har påverkat de traditionella dialekterna i Västergötland och södra Bohuslän.

Författare: Jenny Nilsson, Margareta Svahn

Utgivningsår: 2014

Allt färre människor i Sverige talar dialekt. Det beror främst på att dialekterna jämnats ut och allt mer kommit att likna standardsvenskan. I större städers omnejd är det också tydligt att drag, som tidigare betraktats som urbana, sprider sig. Inte minst har detta sagts gälla i Göteborgs närmaste omgivning. I boken Dialektutjämning i Västsverige, som är en slutrapport från ett större forskningsprojekt, ställs frågan hur det ser ut lite längre bort i den västsvenska regionen och språket på ett antal orter 45–130 km från Göteborg undersöks. Sprider sig göteborgskan dit också eller står sig den traditionella dialekten starkare där?

I boken beskrivs hur västsvenska dialekter har förändrats sedan mitten av 1900-talet och hur dagens dialektsituation kan karaktäriseras. Dessutom undersöks processerna för språkförändring i två områden som ligger på samma avstånd från Göteborg men som har haft traditionellt olika dialektsystem – Västergötland och södra Bohuslän. Eftersom språklig förändring föregås av språklig variation läggs stor vikt vid att söka förklaringar till sådan variation, dels på en övergripande samhällsnivå, dels i det enskilda samtalet.

Avslutningsvis problematiseras begreppet dialekt och författarna diskuterar hur termen kan användas om olika språkliga varieteter i ett samhälle som genomgått stora språkliga förändringar det senaste århundradet.

Uppdaterad 07 april 2017

Obs! Tillfälliga förändringar

Just nu gäller skärpta nationella råd och restriktioner som begränsar vår möjlighet att hantera bokbeställningar. Leveranstider dröjer längre tid än vanligt och vi har svårt att utlova exakta leveransdatum. Vi hoppas att detta inte ska påverka dig alltför mycket. Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Villkor

Våra digitala publikationer laddas ned kostnadsfritt som pdf-filer via knappen "Hämta som pdf" på publikationssidan.

Om en publikation finns i tryckt form visas knappen ”Beställ tryckt exemplar” på publikationssidan. Då kan du beställa den via ett beställningsformulär. Kostnad för frakt tillkommer och du betalar mot faktura.

Vill du köpa flera olika böcker i samma beställning? Kontakta oss så hjälper vi till!