• Huvudmeny

Folkminnen

Våra folkminnespublikationer baseras ofta på material som samlats in som en del av våra projekt. De behandlar bland annat ämnesområden såsom synen på naturen, äldre jaktmetoder, livsberättelser, folktro förr och nu, hur man firat och ännu firar olika årsfester samt sång och musik.

Senaste folkminnespublikationernaUppdaterad 23 januari 2019