• Huvudmeny

Dialektpublikationer

Publikationerna är sorterade efter titel.

Digitaliserade publikationer

Här hittar du en lista med de dialektpublikationer som går att läsa som pdf.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
PDF Adjektivet grann i svenska dialekter.pdf
PDF Arnäsmålet.pdf
PDF Attitudes interference genitive syntax.pdf
PDF Dalmålsstudier.pdf
PDF Det svenska Vilhelminamålet_1a.pdf
PDF Det svenska Vilhelminamålet_1b.pdf
PDF Det svenska Vilhelminamålet_2a.pdf
PDF Det svenska Vilhelminamålet_2b.pdf
PDF Dialektgeografiska undersökningar.pdf
PDF Dialektstudier tillägnade Gunnar Hedström.pdf
PDF Efterledsapokope i nordsvenska dialekter.pdf
PDF En hälsingedialekt i amerika.pdf
PDF Enångersmålet.pdf
PDF Franskt i svensk tappning.pdf
PDF Gotländsk ordbok_2_1.pdf
PDF Gotländsk ordbok_2_2.pdf
PDF Gotländsk ordbok_andra bandet.pdf
PDF Gotländsk ordbok_första bandet.pdf
PDF Gräsömålet.pdf
PDF Hjäll och tarre.pdf
PDF Interaktionell dialektologi.pdf
PDF Lyssna på svenska dialekter.pdf
PDF Nordiska dialektstudier.pdf
PDF Ordbok över Burträskmålet.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h1.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h2.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h3.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h4.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h5.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h6.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h7.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h8.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h9.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h10.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h11.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h12.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h13.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h14.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h15.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h16.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h17.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h18.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h19.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h20.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h21.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h22.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h23.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h24.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h25.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h26.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h27.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h28.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h29.pdf
PDF Ordbok över folkmålen i övre Dalarna_h30.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h1.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h2.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h3.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h4.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h5.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h6.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h7.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h8.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h9.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h10.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h11.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h12.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h13.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h14.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h15.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h16.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h17.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h18.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h19.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h20.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h21.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h22.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h23.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h24.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h25.pdf
PDF Ordbok över laumålet på Gotland_h26.pdf
PDF Ordbok över Sveriges dialekter_h1.pdf
PDF Ordbok över Sveriges dialekter_h2.pdf
PDF Ordbok över Sveriges dialekter_h3.pdf
PDF Ordbok över Umemålet.pdf
PDF Ordspråk talesätt och härm på Ytterlännäsmål.pdf
PDF Prepositioner och adverb i Överkalixmålet.pdf
PDF Skandinaviska folkmål i språkprov.pdf
PDF Skrabbig och skrallig karsk och katig.pdf
PDF Språk och kulturgränser i Värmland.pdf
PDF Stätt och stätta i norden.pdf
PDF Svenska folkmål.pdf
PDF Uppländska.pdf
PDF Utvecklingen av gammalt kort a_a.pdf
PDF Utvecklingen av gammalt kort a_b.pdf
PDF Verben i överkalixmålet.pdf
PDF Vrist-brist-rist.pdf
PDF Överdalsk ar-genitiv.pdf
PDF OÖD 43 T.pdf
PDF OÖD 44 T.pdf
Uppdaterad 12 juni 2017