• Huvudmeny

Dialekter

Våra dialektpublikationer är inriktade på variation och förändring i det svenska språksamhället, både när det gäller språkbruk och språksituation. 

Ordbok över folkmålen i övre Dalarna (OÖD) är en ordbok som behandlar dialektorden i dalmålen i Ovansiljan, Nedansiljan och Västerdalarna, alltså området från Mockfjärd och Gagnef i sydost till Transtrand och Älvdalen i nordväst. Utgivningen sker häftesvis och beräknas sammanlagt omfatta 46 häften.

Senaste dialektpublikationernaUppdaterad 23 januari 2019