• Huvudmeny

Tillgänglighetsredogörelse

Institutet för språk och folkminnen (Isof) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur isof.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig servicelänk till annan webbplats och nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från nuvarande isof.se i något annat format, till exempel tillgänglig pdf, eller om du vill uppmärksamma oss på brister i webbplatsens tillgänglighet kan du meddela oss via vårt kontaktformulär.

Du kan också kontakta oss genom att skicka e-post till webbredaktionen@isof.se eller genom att ringa telefonnummer 0200-28 33 33 (växel).

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala detlänk till annan webbplats.

Webbplatsens brister

Isof.se har brister i tillgängligheten. Det gäller bland annat inom följande områden på webbplatsen:

 • Pdf-dokument
  På isof.se och på vår lokala DiVA-portal finns pdf:er som inte är tillgänglighetsanpassade. Många äldre publikationer är publicerade som inskannade dokument vilket gör att de saknar uppläsningsmöjlighet.
 • Länkar
  På isof.se finns länkar som inte fungerar. Det finns länktexter som är för allmänt hållna, och sidor där samma länktext används för länkar som går till olika destinationer.
 • Bilder
  Det finns bilder på webbplatsen som saknar korrekta alt-texter.
 • Integrerade applikationer
  Applikationer som är integrerade på isof.se är inte helt tillgänglighetsanpassade.

Vi kommer under 2021 lansera en helt ny webbplats för isof.se där dessa brister är åtgärdade. Vad gäller åtgärder av brister på den nuvarande webbplatsen åberopar Isof undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi planerar att lansera den nya webbplatsen under våren 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Senaste bedömningen gjordes i december 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 28 januari 2021.

Uppdaterad 28 januari 2021