• Huvudmeny

9 april 2021

Rapport om minoritetspolitikens utveckling

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har publicerat en rapport om den minoritetspolitiska utvecklingen under 2020.

Länsstyrelsens och Sametingets rapport heter Nationella minoriteter och minoritetsspråk - Minoritetspolitikens utveckling år 2020. Rapporten har också underrubriken Coronapandemins effekter på det minoritetspolitiska arbetet.

I rapporten konstateras att många kultur- och språkevenemang antingen ställdes in eller ersattes med digitala evenemang under år 2020. Man befarar att det påverkar nationella minoriteters kultur och de nationella minoritetsspråken negativt. Å andra sidan går det att se att digitaliseringen även har positiva effekter, då den inneburit att många funnit nya samlings- och arbetsmetoder.

Rapporten visar också att kommuner och regioner har satsat ungefär lika mycket på det minoritetspolitiska arbetet år 2020 som under tidigare år. En del kommuner och regioner har dock inte tagit fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete, vilket de har skyldighet att göra efter revideringen av minoritetslagen. Rapporten går att läsa i sin helhet på minoritet.se.

Uppdaterad 09 april 2021