#loadText ($titleOrder $titleText)
  • Huvudmeny

12 mars 2021

Hur hälsar du på andra under pandemin? Berätta för oss!

Dela gärna med dig av dina erfarenheter och tankar i Isofs webbfrågelista.

Fotografi förställande två personer i utomhuskläder som hälsar genom att föra armbågarna mot varandra.

Handtag, famntag, klapp, eller armbågskrock? Nu vill vi veta hur du hälsar på andra under coronapandemin.

I den förändrade vardag vi lever i under coronapandemin ändras också en rad olika vardagliga beteenden. Nu har Isof öppnat en webbfrågelista om hälsningsbeteende i pandemitider. Hur gick hälsandet till före covid-19, nu under pågående pandemi och hur kommer hälsandet gå till när pandemin är över?

Svara gärna på webbfrågelistan om hälsande före, under och efter covid-19.

Webbfrågelista – vad är det?

Frågelistor har använts som insamlingsmetod av arkiv och museer i Norden sedan tidigt 1900-tal och en stor del av det materialet som finns i folkminnesarkiven i dag är insamlat genom just frågelistor. Till en början användes de främst som ett underlag för intervjuer med äldre personer på landsbygden för att ta reda på hur det gick till ”förr i tiden”. I dag skriver människor själva och det är deras personliga erfarenheter, tankar och värderingar som efterfrågas.

Isof fortsätter att samla in material till arkiven för att dokumentera vår tids vardagskultur, och använder oss fortfarande av olika frågelistor i form av webbfrågelistor där du kan svara i ett formulär direkt på webben. Ett syfte är att bygga upp en minnesbank med levnadsberättelser, samtidigt som vi på detta sätt kan få fram en bild av vår tids kulturella uttryck, av kontinuitet och förändring i samhället. På så vis är det människors egna röster som finns bevarade i arkivsamlingarna i form av nedtecknade berättelser och ljudinspelningar.

Uppdaterad 12 mars 2021