• Huvudmeny

24 februari 2021

Sverigefinnarnas dag

2010 valde Sverigefinländarnas delegation Carl Axel Gottlunds födelsedag, 24 februari, till Sverigefinnarnas dag. Dagen har firats sen 2011.

Sverigefinnarnas flagga

Sverigefinnarnas dag firas sedan 2011 och det var Sverigefinländarnas delegation som 21 mars 2010 valde Carl Axel Gottlunds födelsedag den 24 februari till sverigefinnarnas dag.

Kaarle Aksel Gottlund

Carl Axel Gottlund (1796–1875), på finska Kaarle Aksel Gottlund, var en finsk språkvetare och folklorist, som gjorde exkursioner hos bland annat skogsfinnar i Sverige. Han var också kommunpolitiker och grundade den första finska föreningen i Sverige, i Stockholm 1830.

Del av det svenska kulturarvet

Dagen syftar till att synliggöra den sverigefinska minoritetens historia, språk och kultur som en del av det svenska kulturarvet. Finländarnas historia i Sverige spänner över nästan tusen år då Finland införlivades i det svenska riket på 1100-talet. År 1809 slöt Sverige fred med Ryssland och Finland blev då del av Ryssland.

Under de hundratals år som Finland var en del av Sverige flyttade många hit för att arbeta i inom gruvnäringen i Bergslagen och Falun eller i skogen i Värmland, Norrland eller Bergslagen.

Även 1900-talet har inneburit en omfattande migration mellan länderna. Över 80 000 krigsbarn skickades till tryggheten i Sverige från Finland och runt 7 000 av dem blev sedan kvar i landet. Under 1950-, 1960- och 1970-talen migrerade hundratusentals finländare till Sverige för att arbeta i den växande industrin. Även många finska romer flyttade till Sverige under 1950-talet efter att inreseförbudet för romer hävdes 1954.

Största nationella minoriteten

Antalet personer med finsk bakgrund beräknas för närvarande till över 700 000 personer och sverigefinnarna är därmed den största nationella minoriteten i Sverige. Sedan 2014 har sverigefinnarna en egen officiell flagga med två kors i blått och gult på vit botten ritad av Andreas Jonasson.

Sverigefinnarnas dag

Sverigefinnarnas dag heter så som den gör därför att dagen, liksom flaggan, är den nationella minoriteten sverigefinnarnas symboler. Det är sverigefinnar som är en av Sverige nationella minoriteter enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Men alla, även de som helst använder benämningen sverigefinländare, är välkomna att fira dagen!

Uppdaterad 24 februari 2021