• Huvudmeny

10 februari 2021

Två nya webbfrågelistor

Grädde på bulle – genialt eller galet? Och hur ofta skakar du egentligen hand med folk nu för tiden? Berätta gärna för oss!

Två semlor på ett litet fat.

Mumsigt eller mastigt? Nu vill vi veta hur du förhåller dig till fettisdagen, och om ditt sätt att hälsa på människor har förändrats på grund av coronapandemin.

Isof har en av Sveriges största folkminnessamlingar. I våra arkiv finns resultatet av över hundra års arbete med att dokumentera folklig kultur: berättelser om människors liv och leverne i vardag och fest – från 1800-talets mitt fram till i dag.

Två nya webbfrågelistor

I arbetet att dokumentera samtiden för framtiden publicerar Isof regelbundet webbfrågelistor, en sorts enkäter på olika teman, för att samla in berättelser, erfarenheter, tankar och minnen. I februari 2021 öppnades två nya frågelistor – en om semlor och en om hur vårt sätt att hälsa på varandra påverkats av den pågående coronapandemin.

Personer i alla åldrar, med olika bakgrund, från land och stad får gärna berätta för oss genom webbfrågelistorna. Om du vill ha löpande information om när nya webbfrågelistor publiceras kan du anmäla dig för våra e-postutskick.

Aktuella frågelistor

Berätta för oss: Semlor

Berätta för oss: Hälsande före, efter och under covid-19

Berätta för oss: I rörelse – migration till, från och inom Sverige

Webbfrågelista – vad är det?

Frågelistor har använts som insamlingsmetod av arkiv och museer i Norden sedan tidigt 1900-tal och en stor del av det materialet som finns i folkminnesarkiven i dag är insamlat genom just frågelistor. Till en början användes de främst som ett underlag för intervjuer med äldre personer på landsbygden för att ta reda på hur det gick till ”förr i tiden”. I dag skriver människor själva och det är deras personliga erfarenheter, tankar och värderingar som efterfrågas.

Isof fortsätter att samla in material till arkiven för att dokumentera vår tids vardagskultur, och använder oss fortfarande av olika frågelistor i form av webbfrågelistor där du kan svara i ett formulär direkt på webben. Ett syfte är att bygga upp en minnesbank med levnadsberättelser, samtidigt som vi på detta sätt kan få fram en bild av vår tids kulturella uttryck, av kontinuitet och förändring i samhället. På så vis är det människors egna röster som finns bevarade i arkivsamlingarna i form av nedtecknade berättelser och ljudinspelningar.

Uppdaterad 17 februari 2021