• Huvudmeny

8 februari 2021

Vill du göra en insats för teckenspråken i Norden?

Projektet Nordisk TegnTube söker efter döva och hörselskadade personer mellan 12 och 20 år, som är intresserade av att berätta om sin språkliga vardag samt sprida kunskaper om de nordiska teckenspråken.

Nordisk TegnTube är ett nordiskt samarbetsprojekt som vill lyfta fram de nordiska teckenspråkens betydelse för barn och unga. Samarbetspartner är Nordiska teckenspråksnätverket (där Språkrådet ingår), Dövas Nordiska Ungdomsråd och Dövas Nordiska Råd. Projektet finansieras med medel från Nordiska ministerrådet och Nordplus.

Digital kunskapsspridning

Målet med projektet är att skapa uppmärksamhet kring de nordiska teckenspråken som det talas av barn och unga. Deltagarna får vara med i fyra digitala workshopar under mars och april 2021. Där får de lära sig mer om de nordiska teckenspråken samt träffa döva och hörselskadade barn och ungdomar från de andra nordiska länderna. Deltagarna kommer att producera korta videofilmer som läggs ut på YouTube samt webbplatsen Nordisk TegnTube.

Anmälan görs senast den 26 februari. Mer information finns på projektets webbsida.länk till annan webbplats

Uppdaterad 15 februari 2021