• Huvudmeny

29 oktober 2020

Bus, godis eller kyrkogårdsbesök?

Spidelnät i nära anslutning till godishyllan i mataffären, tända ljus vid gravar och kanske en stärkt maskeradlust? Den 31 oktober 2020 sammanfaller Alla helgons dag och Halloween.

Bildkollage med bild på tända ljus i en kyrka, en bild på färgglatt godis, en bild på ett gravljus tänt på en lövtäckt kyrkogård och en bild på en ljusslinga med lysande halloweenpumpor i plast.

År 2020 infaller både Alla helgons dag och Halloween lördagen den 31 oktober.

Alla helgons dag är en kyrklig helgdag som innfaller varje år, någon gång mellan 31 oktober och 6 november, beroende på vilket datum i tidsspannet som är en lördag det aktuella året. Dagen har katolska rötter och kan spåras i Sverige till år 1198. Sen år 1953 har Alla helgons dag varit en helgdag. För vissa innebär dagen ett tillfälle att hedra de helgon som inte har någon egen dag i almanackan. I dag är det också vanligt förekommande att man besöker anhörigas gravar för att tända ljus.

Även Halloween härstammar från gamla traditioner, men har anammats i Sverige först på senare år. Traditionen tycks ha fått fäste främst bland den yngre generationen. Godis, utklädnader och kusliga attribut som spindelnät, fladdermöss, spöken och utkarvade pumpor är saker som många kopplar till högtiden. Att gå "bus eller godis", det vill säga knacka dörr i utklädnad och be om godis, är vanligtvis en del av traditionen.

Ett annorlunda firande år 2020?

Alla helgons dag och Halloween har flera liknande beröringspunkter. Men, högtiderna har också kommit att krocka och väckt debatt, bland annat om hur traditionerna stjäl fokus från varandra eller blandas ihop.

Oavsett hur Alla helgons dag och Halloween påverkar varandra år 2020 kommer traditionerna se något annorlunda ut, i och med de riktlinjer som finns för att minska smittspridning av det nya coronaviruset. Får du stanna hemma i stället för att besöka kyrkogården? Eller vill du imponera på spökintresserade familjemedlemmar med nya kunskaper om traditionerna? Ta tillfället i akt att läsa på bland Isofs utbud av kunskap på temat!

Mer att läsa

Aktuellt dialektord om kålrötter och Halloween: Rotabagge, rabba och stönja

Bok: Halloween – omstridd och omhuldad

Bok: Sockrade hjärtan och godissugna spöken. Alla hjärtans dag och Halloween − två nya festseder i Sverige

Folkminnesarkiven berättar: Häxhatten

Folkminnesarkiven berättar: Skrämselväsen i äldre tid

Händelser i almanackan: Alla helgons dag

Händelser i almanackan: Halloween

Levande traditioner: Varför klär vi ut oss?

Hitta sägner upptecknade nära dig

Kartor: Sägenkartan

Testa dina kunskaper

Quiz: Halloween

Uppdaterad 02 november 2020