• Huvudmeny

7 oktober 2020

Är myndigheters information på finska och svenskt teckenspråk tillräcklig?

Nu förlängs svarstiden för Språkrådets enkät om hur myndigheters översättningar till finska och svenskt teckenspråk fungerar i praktiken.

Språkrådet vill ta reda på hur du som talar finska eller svenskt teckenspråk använder de statliga myndigheternas webbinformation, både på ditt eget modersmål och på svenska. Har du nytta av översättningarna, saknar du någon information eller förlitar du dig helt på den svenska texten?

Fyra myndigheter deltar i undersökningen: Försäkringskassan, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Polisen. Har du som finskspråkig eller teckenspråkig besökt någon av dessa myndigheters webbplatser kan du delta i Språkrådets undersökning. Svarstiden för enkäten är förlängd en månad och det går nu att delta fram till den 31 oktober.

Till enkäten.

Uppdaterad 07 oktober 2020