• Huvudmeny

29 september 2020

Anmälan öppen till språkseminarium i finska

Välkommen att anmäla dig till Språkrådets digitala språkseminarium i finska 2020!

Sverigefinsk språkvård fyller i år 45 år och tidskriften Kieliviesti 40 år. Därför arrangerar Isof ett webbinarium där vi även uppmärksammar att lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har fyllt 10 år och att de fem nationella minoritetsspråken fick en officiell status i Sverige för 20 år sedan.

Tid: fredag 6 november 2020 kl. 13–14.30
Plats: Zoom-videokonferenstjänst

Program

  • Aktuellt från Språkrådet och Institutet för språk och folkminnen.
  • Riina Heikkilä från Språkrådet berättar om sverigefinsk språkvård och tidskriften Kieliviesti.
  • Juristen Kaisa Syrjänen Schaal från Kyrkokansliet intervjuas av Tarja Larsson från Språkrådet. Samtalet handlar om bl.a. aktuella minoritetsfrågor.

Det kommer också finnas möjlighet för publiken att ställa frågor.

Deltagande

Deltagandet i seminariet är gratis men kräver anmälan (antalet deltagare är begränsat). Vi sänder en länk till seminariet till de anmälda senare per e-post.

Vi spelar in presentationerna och de kommer att publiceras även på webben.

Välkommen att anmäla dig till Språkrådets språkseminarium i finska!

Uppdaterad 28 september 2020