• Huvudmeny

24 augusti 2020

Har du koll på dialektorden?

Bôdig, skobba, bollhorva och tjoteldink. Nu kan du testa dina kunskaper om göteborgska och öländska med Isofs nya quiz!

Liksom många andra dialekter är såväl göteborgskan som öländskan rika på ord som alla kanske inte förstår vid första anblick. Nu kan du testa dina kunskaper om båda dialekterna, och lära dig mer om dem på köpet, i två nya quiz på Isof.se.

Isofs quiz om göteborgska dialektord har uppdaterats med åtta nya dialektord, däribland smâla och exter. Flera av de karaktäristiska göteborgska orden finns också förklarade lite mer på djupet i Aktuellt dialektord.

I webbutställningen "Södra Öland berättar" som lanserades sommaren 2020 skapades ett helt nytt quiz med öländska dialektord. I utställningen går det också att läsa mer om den långsmala öns olika dialektdrag.

Uppdaterad 24 augusti 2020