• Huvudmeny

29 juni 2020

Läs Kieliviesti i sommar!

Några av Kieliviestis artiklar finns fritt tillgängliga här på Isofs webb.

Kieliviesti är en sverigefinsk språktidskrift som har publicerats sedan 1980. I början var artiklarna bara på finska, men sedan 2009 publicerar vi artiklar även på meänkieli. Prenumerationspriset är 200 kr.

Huvudartikeln i det senaste numret har skrivits av Kirsi Kohtala-Ghane. Artikeln är ett riktigt pionjärarbete, eftersom Kohtala-Ghane har kartlagt den sverigefinska barn- och ungdomslitteraturen från 1970-talet till idag.

Fritt tillgängligt att läsa finns även en påminnelse om möjligheten att delta i Språkrådets undersökning om myndigheters information på finska och på svenskt teckenspråk samt en lista över svenska landskapsstenar på svenska och finska. I artikeln på meänkieli berättar Santeri Junttila om de finsk-ugriska ordens ursprung.

Tidskriften har även en svenskspråkig sammanfattning om innehållet.

Uppdaterad 01 juli 2020