• Huvudmeny

9 juni 2020

Berätta om din flytt till, från eller inom Sverige

Projektet "I rörelse" handlar om att bygga upp en digital kunskapsbank om migration. Nu öppnas tre webbfrågelistor för att samla in allmänhetens berättelser på temat.

Äldre, svartvitt fotografi föreställande två människor på skördemaskiner fastspända bakom tre hästar vardera. Ekipagen står på en åker. I bakgrunden syns berg.

Emigrerade svenskar skördar på ny mark i Montana, USA, 1868. Foto: Nordiska museet (PDM).

Många av oss har flyttat någon gång i livet. Vissa rör sig mellan två städer i ett och samma land. Andra flyttar betydligt längre än så. I vissa fall är det frivilligt, i vissa fall har man inget val.

Migration är inte en fråga som är unik för vår tid. Människor har rört på sig i alla tider. På Isof pågår just nu projektet "I rörelse", som handlar om att samla kunskap om migration och tillgängliggöra det digitalt. Syftet är att samla in och sprida kunskap om migration för en bred allmänhet.

Berätta för oss!

Nu finns möjligheten att bidra till projektets databas. Tre nya webbfrågelistor har släppts, där den som vill gärna får dela med sig av sina erfarenheter av migration. Frågelistorna har tre olika teman: för den som bor i ett annat land än Sverige, för den som bor i Sverige och för den som bor i eller utanför Sápmi. Svara gärna på den som stämmer överens med din livssituation bäst.

Mer information om projektet och länkar till webbfrågelistorna.

Uppdaterad 15 juni 2020