• Huvudmeny

28 maj 2020

Undersökning om myndigheters information på finska och svenskt teckenspråk

Hur upplever du som talar finska eller svenskt teckenspråk att myndigheter översätter information till ditt språk? Delta gärna i vår enkät.

Språkrådet vill ta reda på hur du som talar finska eller svenskt teckenspråk använder myndigheternas webbinformation, både på ditt eget modersmål och på svenska. Har du nytta av översättningarna, saknar du någon information eller förlitar du dig helt på den svenska texten?

Fyra myndigheter deltar i undersökningen: Försäkringskassan, Kronofogden, Pensionsmyndigheten och Polisen. Har du som finskspråkig eller teckenspråkig besökt någon av dessa myndigheters webbplatser kan du delta i Språkrådets undersökning. Enkäten är öppen till och med 31 oktober 2020.

Du hittar enkätundersökningen på denna sida.

Uppdaterad 30 september 2020