• Huvudmeny

5 maj 2020

Teckenspråkets röst vinnare av Minoritetsspråkspriset 2020

Minoritetsspråkspriset 2020 går till föreningen Teckenspråkets röst, för deras arbete mot fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor.

Fotografi föreställande överlämningen av ett diplom till vinnarna. De närvarande står uppradade med en armlängds avstånd mellan varandra, på Språkrådets kontor i Stockholm.

Isofs generaldirektör lämnar över ett diplom till Isabel Engwall, en av grundarna av Teckenspråkets röst. Från vänster: Tommy Lyxell, språkvårdare svenskt teckenspråk på Språkrådet, Isabel Engwall, grundare Teckenspråkets röst, Martin Sundin, Isofs generaldirektör, Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk och Harriet Kowalski, chef för Språkrådet.

Minoritetsspråkspriset har delats ut för goda insatser i arbetet för och med minoritetsspråk sen 2012. Priset delas ut till en person, förening, organisation, kommun eller liknande som gjort viktiga insatser för minoritetsspråken i Sverige. I det här sammanhanget räknas inte bara de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska till minoritetsspråken, utan alla språk förutom svenska.

Rebecca Jonsson, grundare av Teckenspråkets röst.

Vinnare av Minoritetsspråkspriset 2020 blev föreningen Teckenspråkets röstlänk till annan webbplats, som arbetar för att döva människor ska kunna delta i samhällslivet på samma språkliga villkor som andra i samhället. De drivande krafterna bakom Teckenspråkets röst är grundarna Isabel Engwall och Rebecca Jonsson.

"Teckenspråkets röst bedriver ett enträget och engagerat arbete för att motverka fördomar om dövas och hörselskadades språkliga villkor och för rätten att tillägna sig och använda det svenska teckenspråket i skola och samhälle", skrev juryn i motiveringen.

"Det här måste fortsätta uppmärksammas"

I en videohälsning berömmer kultur- och demokratiminister Amanda Lind pristagarna.

”De språkliga rättigheterna för personer som använder teckenspråk är viktiga och kan inte förbises. Och det här måste fortsätta uppmärksammas på alla nivåer, och i alla sektorer, av samhället. Teckenspråkets röst, att ni nu mottager Minoritetsspråkspriset i dag hoppas jag bidrar till att rätten till teckenspråk uppmärksammas än mer”, säger Amanda Lind.

Priset kommer att delas ut på Språkrådsdagen 2021.

Se hela hälsningen från kultur- och demokratiminister Amanda Lind

Kontakt

Anna Gezelius, samordnare minoritetsspråk vid Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen

E-post: anna.gezelius@isof.se

Telefon: 073-558 60 45

Uppdaterad 05 maj 2020