• Huvudmeny

27 mars 2020

Berätta för oss om hur du upplever coronapandemin

Vårvintern 2020 har till stora delar präglats av spridningen av det nya coronaviruset. Nu vill Isof fånga hur människor i Sverige upplever, och påverkas av, pandemin.

Fotografi föreställande händer ovanför ett handfat, under rinnande vatten.

Nu samlar Isof in tankar och reflektioner kring det nya coronaviruset och covid-19.

Spridningen av det nya coronaviruset har snabbt kommit att bli en gemensam angelägenhet för alla människor. 11 mars 2020 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att covid-19 är en pandemi, och att sjukdomen sannolikt kommer drabba alla världens länder.

I Isofs arkivsamlingar finns nedtecknade minnen av sjukdomar och tidigare pandemier. Här ryms allt från sägner som vittnar om omvälvande katastrofer till personliga erfarenhetsberättelser.

Berätta för oss!

Nu samlar Isof in berättelser om hur människor i Sverige upplever och påverkas av coronapandemin. Hur har din vardag blivit annorlunda på grund av viruset? Vi vill veta!

Svara gärna på vår webbfrågelista här!

Uppdaterad 23 april 2020