• Huvudmeny

24 mars 2020

Klinkbyggnadstekniken nomineras till en av Unescos internationella listor

Sverige har för första gången nominerat en tradition till Unescos representativa lista över immateriella kulturarv. Det handlar om en gemensam nordisk nominering av klinkbåtstraditionen.

Tre segelbåtar byggda med klinkteknik seglar i rad på diagonalen. I bakgrunden syns ett skär.

I dag används många klinkbåtar till kappsegling. Foto: Föreningen Allmogebåtar

Den 24 mars 2020 överlämnade Sverige, tillsammans med de andra nordiska länderna, en nominering av klinkbåtstraditionerna till Unescos representativa lista över mänsklighetens immateriella kulturarv.

Att bygga båtar i klinkteknik är en tradition inom nordisk skeppsbyggnad med anor ända från vikingatiden. Tekniken innebär att båtens olika bord sammanfogas genom att de överlappar varandra, i stället för att ligga kant mot kant. I dag riskerar många av traditionerna förknippade med båtarna att falla i glömska. Klinkbåtar användes ursprungligen främst som bruksbåtar inom flera olika områden. Ett exempel är den bohuslänska kosterbåten som från början användes inom fisket, men som efter hand kom att få en ny funktion som fritids- eller kappseglingsbåt.

En vilja att föra vidare traditionerna kring klinkteknik

Nu har Sveriges regering beslutat att ställa sig bakom en gemensam nordisk nominering av hantverket till Unescos representativa lista för tryggande av det immateriella kulturarvet. Båtar byggda med klinkteknik innebär inte bara ett fysiskt kulturarv utgjort av själva båtarna, utan också ett stort spektra av traditioner kring allt från själva byggandet av båtarna till hur och i vilka sammanhang de har använts. Syftet med nomineringen är att skapa gränslösa samarbeten för att föra vidare kunskap om att bygga, underhålla och inte minst använda dessa träbåtar.

Ett samarbete mellan flera aktörer i Norden

Nomineringen är ett resultat av ett samarbete mellan många ideella aktörer i Norden. En av alla svenska föreningar och utövare som bidragit i arbetet med nomineringen är Föreningen Allmogebåtar. Föreningen är rikstäckande och jobbar för att föra vidare hur man bygger och underhåller klinkbåtar enligt gamla tekniker.

Foto föreställande klinkbyggd båt ståendes på land i en hamn.

Foto: Föreningen Allmogebåtar

”Att traditionen nomineras är ett mycket betydelsefullt sätt att bevara kunskapen om våra traditionella båttyper innan de faller i glömska”, säger Anders Bolmstedt, Föreningen Allmogebåtars internationella kontaktperson.

Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet är tänkt att bidra till att kulturell mångfald, mänsklig skaparkraft, traditioner och uttryck från det förflutna förs vidare till kommande generationer. Konventionen ska också främja internationellt samarbete och bistånd. Många ideella aktörer i Norden har samarbetat för att möjliggöra nomineringen. Isof ansvarar för arbetet med konventionen i Sverige i samarbete med bland annat utövare, ideella organisationer och kulturarvsinstitutioner. Om de nordiska klinkbåtstraditionerna kommer att upptas på listan beslutas i december 2021.

Kontaktpersoner för frågor om nomineringen:

Annika Sjöberg, samordnare för Isofs arbete med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

Annika Nordström, projektledare för Isofs arbete med Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet

Uppdaterad 26 mars 2020