• Huvudmeny

Uppdaterad 14 augusti 2020

Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19

Med anledning av covid-19 påverkas delar av Isofs verksamhet tillfälligt.

Isofs ambition är att myndighetens verksamhet ska påverkas så lite som möjligt under rådande omständigheter. Här nedan får du information om hur Isofs verksamhet i dagsläget påverkas.

Längre svarstider kan förekomma

Isofs rådgivning inom svenska, dialekter, finska, folkminnen, jiddisch, klarspråk, meänkieli, namn, romska och svenskt teckenspråk håller tills vidare öppet. Eftersom Isof för tillfället inte kan garantera full bemanning kan det dock ta längre tid än vanligt att få svar.

Rådgivning

Vi håller digitala evenemang

Isofs publika evenemang under hösten hålls digitalt när så är möjligt, men ibland kan vi även behöva skjuta upp eller ställa in planerade evenemang. Datum och information om evenemang meddelas på Isofs webb www.isof.se samt i sociala medier.

Bokade arkivbesök i Uppsala

För tillfället tar vi endast emot bokade besök till arkivet i Uppsala. Kontakta aktuell mejladress för att boka tid:

Dialekter: dialekter@isof.se

Folkminnen: folkminnen@isof.se

Namn: namn@isof.se

Vi bistår som vanligt med råd och hjälp inom våra arkivämnen genom rådgivningsverksamheten.

Rådgivning

För frågor om tillgång till Isofs samlingar i Umeå, ta kontakt med Dialekt- och folkminnesarkivet och Namnarkivet i Uppsala.

Arkivet i Göteborg tillfälligt stängt

För tillfället kommer vi inte att ta emot några besök till arkivet i Göteborg. Vi bistår som vanligt med råd och hjälp inom våra arkivämnen genom rådgivningsverksamheten.

Rådgivning

För frågor om tillgång till Isofs samlingar i Lund, ta kontakt med Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Bokleveranser påverkas

Hantering av bokbeställningar dröjer längre tid än vanligt eftersom vi tills vidare skickar leveranser endast en gång per vecka. Vi hoppas att detta inte ska påverka dig alltför mycket.

Publikationer

Uppdaterad 14 augusti 2020