• Huvudmeny

Sju nya namn flyttar in i almanackan

2022 läggs sju nya namn till i namnlängden. De nya namnsdagsbarnen är Cornelia, Henry, Maja, Noa, Olle, Regina och Tim.

almanacksblad med massa namn

Fler namnsdagsbarn i almanackan. Från och med 2022 flyttar Maja in bredvid Maria den 28 februari. Foto: Vänersborgs museum (CC BY-SA)

 

 

Ändrade principer för namnsdagar

Det är Namnlängdskommittén som beslutat att föra in de sju nya namnen från och med år 2022. Bakgrunden är att kommittén har sett över och reviderat de allmänna principer som styr vilka namn som finns med i namnlängden.

Vi har ändrat principen om att inte ha med smekformer av namn som blivit vanliga som officiella namn. Det finns flera sådana med många namnbärare, till exempel Maja och Olle. Det är inte alla som vet att de från början är smekformer av Maria och Olof, säger Katharina Leibring som är namnforskare på Isof och ledamot i Namnlängdskommittén.

En annan förändring rör vilka namn som kan föras ihop på samma dag.

Tidigare skulle kyrkliga och folkliga märkesdagar som varit knutna till ett visst namn bara ha ett namn men det har vi lättat på. Det ska vara enklare att föra ihop namn som har något kulturhistoriskt eller språkligt samband.

Namnlängden utökas

De nya namnen i almanackan - Cornelia, Henry, Maja, Noa, Olle, Regina och Tim - hör ihop med dessa förändringar, och de har också gemensamt att de har blivit vanligare namn och att de har varit efterfrågade. Den nya namnlängden kommer att innehålla 627 namn, 307 kvinnonamn och 320 mansnamn.

Förändringar av namnlängden görs med jämna mellanrum. Sedan den nya namnlängden infördes 2001 har den förändrats vid tre tillfällen: 2011, 2015 och 2018, då sammanlagt åtta namn tillkommit och tre tagits bort (läs mer om förändringarna här). Men i den kommande förändringen år 2022 blir det inga namn som försvinner. 

Nej, det är inga namn som tas bort. Det finns en efterfrågan på att fler namn ska få plats i almanackan, vi har en växande befolkning och många fler namn. Det här är en stor förändring, vi har aldrig fört in så här många nya namn på en och samma gång, säger Katharina Leibring.

Namnsdagarna engagerar

Engagemanget för namnlängden är stort bland allmänheten, och varje år får Namnlängdskommittén många önskemål och frågor från allmänheten.

Vi diskuterar och besvarar alla förslag som kommer, förra året kom det in ett 60-tal. Jag kan bli förvånad ibland att det här med namnsdagar lever kvar och är så viktigt för många. Men våra namn är viktiga, det är en del av oss och det kanske blir mer påtagligt om man har sitt namn i almanackan. Namnsdagar är också en del av det sociala kittet, vi letar efter små tillfällen att fira och uppmärksamma varandra, säger Katharina Leibring.

Och för den som ännu inte har sitt namn i almanackan, finns det ändå möjligheter att fira namnsdag. Många namn som inte finns med i namnlängden hör ihop med namn i den, och den som bär ett sådant namn kan med fördel fira sin namnsdag på det samhöriga namnets dag. Akademialmanackan på Svenska Akademiens webbplatslänk till annan webbplats innehåller dels namnen i namnlängden, dels en lång rad namn som är språkligt besläktade med namnlängdens namn.

Även om Namnlängdskommitténs namnlängd är den som används i de flesta almanackor, är det också fritt fram för vem som helst att konstruera egna namnlängder.

Det görs på flera håll, till exempel har Mångkulturella almanackan en egen namnlängd och Morgonshowen på SVT Barn hade en egen namnsdagskalender.

Fakta: Nya namnen i almanackan

Cornelia

Namnsdag: 3 december tillsammans med Lydia.
Båda namnen förekom i romarriket.

Om namnet: Cornelia är en femininform till Cornelius, ett romerskt släktnamn använt som förnamn. Cornelius är bildat till latinets cornu ’horn’.

Läs mer:

Henry

Namnsdag: 19 januari tillsammans med Henrik.
Henry är den engelska formen av Henrik och sedan länge etablerad i Sverige.

Om namnet: Henrik är från början ett tyskt namn, bildat från fornhögtyskans heim ’hus’ och-rik 'mäktig, rik' eller 'härskare, furste'.

Läs mer:

Maja

Namnsdag: 28 februari tillsammans med Maria.
Maja är en ursprunglig smekform av Maria men används sedan länge som officiellt förnamn. Det har varit ett av de mest populära flicknamnen de senaste årtiondena.

Om namnet: Maria är ett bibliskt namn. Det är en latinsk och grekisk form av det gammaltestamentliga namnet Mirjam med omdiskuterad härledning. 

Läs mer:

Noa

Namnsdag: 31 mars tillsammans med Ester.
Båda namnen förekommer i Gamla Testamentet. Noa(h) har blivit ett populärt småpojksnamn.

Om namnet: Bibliskt namn av hebreiskt ursprung, möjligen med betydelsen ’vila’ eller ’tröst’.

Läs mer:

  • Namn i almanackan: Noa

Olle

Namnsdag: 29 juli tillsammans med Olof.
Olle är en smekform till Olof men används alltmera som officiellt förnamn.

Om namnet: Olof är en svensk variant av Olav som är ett gammalt nordiskt namn bildat av fornnordiskans Anu‑ 'förfader’ och -laibaR ’efterkommande, arvinge’.

Läs mer:

Regina

Namnsdag: 12 mars tillsammans med Viktoria.
Namnen har båda latinskt ursprung.

Om namnet: Regina är ett latinskt namn, identiskt med ordet regina ’drottning’. 

Läs mer:

Tim

Namnsdag: 2 november tillsammans med Tobias.
Tim är en nu populär kortform av Timothy (från Timotheus). Namnen Timotheus och Tobias förekommer båda i Bibeln.

Om namnet: Kommer från det det grekisk-latinska timotheus ’ära Gud, frukta Gud’.

Läs mer:

  • Namn i almanackan: Tim
Uppdaterad 27 februari 2020

Läs mer

Pressmeddelande: Nya namn i almanackanPDF (pdf, 173.9 kB) (26 februari 2020)

Almanackans namnlängd

Dagens namn i almanackan

Händelser i almanackan: Tideräkning, almanackor och olika dagar

Länkar

Svenska Akademiens almanackalänk till annan webbplats

Fakta: Namnlängden och namnsdagar

Namnsdagsfirandet har sitt ursprung i det kristna dyrkandet av helgon, och en namnlängd där helgonnamn knöts till det datum helgonet avled. I framför allt Sverige och Finland har traditionen levt vidare, och namnlängden har sedan 1700-talet fått allt fler profana namn, till exempel kungliga namn, och med tiden har den knutits allt mer till det rådande namnskicket.

Sedan 2001 förvaltas den gemensamma namnlängden i Sverige av Namnlängdskommittén som består av representanter från Isof, Svenska Akademien, Vetenskapsakademien och Vitterhetsakademien. Det är dock fritt för vem som helst att ge ut almanackor och välja vilka namn som ska finnas med.