• Huvudmeny

2 februari 2020

Öppna arkivföreläsningar i Uppsala

Bär i dialekterna och hjul i arkiven är två av de öppna föreläsningar som Isof, Riksarkivet och Folkrörelsearkivet bjuder på 2020.

Precis som tidigare år ordnas även 2020 en föreläsningsserie på Arkivcentrum i Uppsala. Isof deltar med två föreläsningar. Dialektforskaren Eva Thelin föreläser den 17 mars under rubriken Skomakarbär, harasugenbär, snottren och andra bär i dialekterna. Den 24 november berättar Ester Ehnsmyr, Björn Karlsson och Kristina Neumüller om Ett nytt digitalt ortnamnsregister. Andra deltagare i föreläsningsserien är Riksarkivet – Landsarkivet i Uppsala och Folkrörelsearkivet för Uppsala län.

Först ut, på tisdag den 4 februari, är Bernt Lundh som ska berätta om stadsbranden i Enköping 1799.

exteriörbild arkivcentrum uppsala

Tid och plats

Föreläsningarna har fritt inträde och äger rum på tisdagar klockan 18 i föreläsningssalen på plan 3, Arkivcentrum i Uppsala (adress: Von Kraemers allé 19, Uppsala).

Välkomna!

Hela årets program

Föreläsningar Uppsala Arkivcentrum 2020PDF (pdf, 1.3 MB)

Uppdaterad 03 februari 2020