• Huvudmeny

20 januari 2020

Värdefullt att dela språkdata

Betydelsen och värdet av att dela språkdata var ett av flera områden som nyligen belystes på en konferens arrangerad av ELRC, European Language Resource Coordination, i Helsingfors.

Rickard Domeij, Isofs expert på språkteknologi, deltog i ett av panelsamtalen och är även medförfattare till publikationen “Sustainable Language Data Sharing to Support Language Equality in Multilingual Europe – Why Language Data Matters", som gavs ut i samband med konferensen.

Datadelning och flerspråkighet var temat för ELRC-konferensen. Ämnen som diskuterades var bland annat europeisk infrastruktur för att dela språkdata, samt AI och språkteknologins roll i digitaliseringen av offentliga institutioner.
Rickard Domeij deltog i ett panelsamtal om effektiva och hållbara processer för översättning och upphandling av översättningstjänster, tillsammans med andra experter på data och språkteknologi.

Uppdaterad 20 januari 2020