• Huvudmeny

6 december 2019

Nya rapporter belyser språklagen och språkläget

Språkrådet vid Isof presenterar idag resultatet av två olika undersökningar, båda med stark koppling till språklagen, som i år firar 10 år.

bokomslag

Språklagen (SFS 2009:600) trädde i kraft 2009, och innebar bland annat att svenska fick officiell status som Sveriges huvudspråk.

Rapporten Språklagen och medborgaren undersöker språklagens betydelse, samt medborgarnas förståelse av den. Detta har bland annat skett genom en analys av mejl från medborgare till myndigheter, där språklagen eller dess rättsområden aktualiseras.

Språk­lagen uttrycker även att offentlig verksamhet har ett ansvar för enskildas tillgång till språk: svenska, nationella minoritetsspråk, det svenska teckenspråket och andra modersmål.

Rapporten Svenskan är den fasta inredningen undersöker hur flerspråkighet synliggörs i offentlig miljö i Sverige. Vilka språk som syns i det offentliga rummet är betydelsefullt för samhället, både ur ett kommunikativt perspektiv och som en signal om vilka språk som uppfattas som betydelsefulla. I undersökningen har ett antal bibliotek och vårdcentraler runt om i landet besökts och språken som används på bland annat skyltar och informationsmaterial har dokumenterats.

Under­sökningarna är ett led i Isofs uppdrag att följa upp språklagen, och att regelbundet ­undersöka användningen av svenska och andra språk i Sverige.

Här kan du läsa mer om och ladda ner rapporterna:
Språklagen och medborgaren
Svenskan är den fasta inredningen.

Uppdaterad 09 december 2019