• Huvudmeny

4 december 2019

Frågelista om samisk migration

Nu samlar Isof in berättelser om samisk migration. Frågelistan berör olika former av förflyttningar och det är människors egna berättelser och erfarenheter som står i fokus.

Det hävdas ofta att vi lever i en tid av ökad rörlighet och krav på flexibilitet. Så må vara fallet, men en titt i våra arkiv vittnar om att vi människor alltid befunnit oss i rörelse. I Isofs samlingar finns tusentals berättelser som handlar om flyttar och rörelse mellan olika platser.

Nu vill vi, i samarbete med stiftelsen Gaaltije och stiftelsen Ájtte, särskilt uppmärksamma samisk migration till, från och inom Sverige och Saepmie/Sápmi/Sábme/Sámie. Frågelistan Samisk migration och förflyttningar berör olika former av förflyttningar och det är människors egna berättelser och erfarenheter som står i fokus. Det kan handla om säsongsvisa förflyttningar, rörelser inom Saepmie/Sápmi/Sábme/Sámie över nationsgränser, arbetsmigration och flyttar söderut. Den ställer också frågor om tvångsförflyttningar, och flyttar till andra platser, såsom transatlantiska förflyttningar till Amerika och Kanada.

”Det är viktigt att människor får möjlighet att själv välja vad och hur man berättar om sin historia och sina erfarenheter”, säger Charlotte Hyltén-Cavallius, forskare vid Isof. ”I vissa situationer kan vidareföring av språk och traditioner blir svårare att uppnå. Med projektet Samisk migration och förflyttningar vill vi vid Isof belysa även sådana faktorer. Att även samer emigrerade till Amerika är ett tidigare ganska underbelyst område i den stora berättelsen om emigrationen till Amerika.”

Samiska emigranter fotograferade vid ankomsten till Ellis Island i Amerika någon gång mellan år 1905 och 1914. Kvinnan till vänster uppges komma från Norge och de båda barnen från Sverige. Det finns inga uppgifter om exakt vilket år bilderna togs eller vilka personerna är. Vet du? Kontakta oss gärna och berätta! Bilderna ingår i en samling bilder av fotografen August Sherman som finns tillgängliga på webben hos New York Public Library (klicka på bilden för att komma direkt till samlingen). Foto: August Sherman/The New York Public Library (CC Public Domain).

Uppdaterad 13 december 2019