• Huvudmeny

19 november 2019

Välkommen till isof.se!

Nu byter vår webbplats namn till isof.se. Samtidigt ändrar vi myndighetens e-postadresser.

Isofs webbplats byter nu namn från sprakochfolkminnen.se till isof.se, och myndigheten kommer att börja använda Isof i sin kommunikation. Samtidigt ändrar vi myndighetens e-postadresser till @isof.se.

Isof är en förkortning av myndighetens fullständiga namn Institutet för språk och folkminnen.

Bokmärken och länkar

Innehållet på webbplatsen är detsamma och bokmärken och länkar med den gamla webbadressen (sprakochfolkminnen.se) kommer att fungera även i fortsättningen.

E-postadresser

Enskilda medarbetare nås på fornamn.efternamn@isof.se.

De gamla e-postadresserna kommer att fungera under en övergångsperiod.

Kontakt

Har du några frågor, eller är det någon länk eller tjänst som inte fungerar efter bytet? Kontakta oss på webbredaktionen@isof.se!

Uppdaterad 13 december 2019