• Huvudmeny

16.10.2019

Språkkurs för ungdomar på Instagram

Sverigefinska ungdomsförbundet har lanserat en nybörjarkurs för ungdomar på Instagram med namnet Kuusi palaa. Institutet för språk och folkminnen har stöttat projektet med ett revitaliseringsbidrag för nationella minoritetsspråk.

Sverigefinska ungdomsförbundet vill hjälpa ungdomar att lära sig finska. Förbundet har därför startat en enkel finskkurs i sex delar på Instagram. Kursen är fritt tillgänglig och lämpar sig för självstudier. Kursens namn Kuusi palaa leker med finskans homonymer, dvs. ord som ser likadana ut men betyder olika saker. Finskans kuusi kan betyda bland annat både siffran sex och gran. Palaa i sin tur betyder bland annat bitar och att något brinner.

Kursen lanserades den 10 oktober i Göteborg under ett evenemang med mingel, tävling och filmvisning av En Heavy Resa.

Institutet för språk och folkminnen har stöttat projektet med ett revitaliseringsbidrag för nationella minoritetsspråk.

Mera info samt länk till Instagram finns på sidan: https://www.kuusipalaa.selänk till annan webbplats

Uppdaterad 16 oktober 2019