• Huvudmeny

3 oktober 2019

Satsning ska lyfta de små språken i Norden

Institutet för språk och folkminnen (Isof) får i uppdrag att samordna Nordiska ministerrådets satsning på att lyfta de mindre språken i Norden. Det kommer att ske genom olika insatser bland annat inom kultur.

Insatsen som pågår fram till 2021 ska utveckla det nordiska språksamarbetet och bidra till att stärka både de nationella minoritetsspråken och de nordiska små språken. Syftet är även att öka intresset och kunskapen om hur utbildning och kultur kan bidra till att stärka de små språken i Norden.

”Jag är väldigt glad att Institutet för språk och folkminnen fått i uppdrag att stå som värdmyndighet för denna gemensamma nordiska satsning på att lyfta fram de mindre språken i våra länder. Isof arrangerade hösten 2018 ett seminarium just på detta tema och bär med oss många positiva erfarenheter därifrån”, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin.

Uppdraget handlar också om att stärka den nationella uppföljningen av målen inom den nordiska språkdeklarationen, som beskriver de långsiktiga språkpolitiska målen i Norden.

Isof har sedan tidigare även fått i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för de nationella minoritetsspråken och de båda uppdragen kommer att ha flera beröringspunkter.

Läs mer

Om uppdraget: Små språk i Norden – Kultur och utbildning för revitalisering och stärkande av små språk i Norden (på danska)PDF (pdf, 174 kB)

Deltagare: Här är medlemmarna i uppdragets ad hoc-grupp

Uppdaterad 03 oktober 2019