• Huvudmeny

27 juni 2019

Isof ska ta fram handlingsprogram för minoritetsspråken

Institutet för språk och folkminnen (Isof) får i uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken. Det beslutade regeringen torsdagen den 27 juni.

I uppdraget ingår att ta fram förslag till ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib.

Det är mycket glädjande att regeringen nu tar detta steg. Behovet av insatser för att bevara och främja de nationella minoritetsspråken är i många fall akut och det finns starka önskemål från de nationella minoriteterna om ytterligare konkreta insatser, säger Isofs generaldirektör Martin Sundin, och fortsätter:

Jag är också mycket glad över att Isof får regeringens förtroende att ta hand om detta viktiga uppdrag.

Samlad plan för språkens fortlevnad

I ett pressmeddelande skriver Kulturdepartementet att de nationella minoritetsspråken är en viktig del i regeringens minoritetspolitik, eftersom de ofta är avgörande i de nationella minoriteternas identitet. Det är därför viktigt att det finns en långsiktig och samlad plan för att språken ska kunna fortleva i Sverige.

Isof ska utarbeta förslaget utifrån utgångspunkterna i regeringens skrivelse Nystart för en stärkt minoritetspolitik (skr. 2017/18:282) och föra dialog med bland andra Länsstyrelsen i Stockholms län, Statens skolverk, Statens kulturråd, SKL samt med lärosäten.

Kulturdepartementets pressmeddelande

Institutet för språk och folkminnen ska ta fram förslag till handlingsprogram för bevarande av nationella minoritetsspråklänk till annan webbplats (pressmeddelande Kulturdepartementet 27 juni 2019)

Kontakt

Martin Sundin, generaldirektör Institutet för språk och folkminnen (Isof).

Uppdaterad 27 juni 2019