• Huvudmeny

2 maj 2019

Nytt läromedel om minoritetsspråk

Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk är ett nytt läromedel för gymnasiet. Det ger allmän information om Sveriges språk, lagar, rättigheter och flerspråkighet. Här finns också fördjupad information om de fem nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk.

Läromedlet är framtaget av Isofs avdelning Språkrådet som ansvarar för att främja och vårda de nationella minoritetsspråken i Sverige. På myndigheten finns språkvårdare i finska, meänkieli, romska, jiddisch och svenskt teckenspråk.

"Det finns ett stort intresse för de nationella minoritetsspråken och svenskt teckenspråk. Varje år får vi många frågor från elever på högstadiet och gymnasiet om de nationella minoriteterna och de nationella minoritetsspråken. Läromedlet är ett sätt att möta det intresset", berättar Anna Gezelius som är samordnare för minoritetsspråk.

Anpassat för gymnasieskolan

Läromedlet riktar sig till gymnasieskolan, och tanken är att det ska kunna användas inom flera ämnen. I inledningen presenteras de språkfamiljer som respektive nationellt minoritetsspråk tillhör. Eleven får information om Sveriges språk i stort, om flerspråkighet, om de lagar som styr, de rättigheter som de nationella minoriteterna har, om svårigheten i att bedöma hur många som talar språken i Sverige. Därefter följer en fördjupning där varje minoritet och minoritetsspråk presenteras: hur språket kom till Sverige och vilket ursprung det har, resonemang runt antalet talare, hur minoritetens kultur ser ut, hur språket är uppbyggt etc. Till varje kapitel ges några fördjupningsfrågor.

"Läromedlet är i första hand för gymnasieskolan, men det går också att använda på högstadiet. Vi kommer också att ta fram ett liknande läromedel som riktas direkt mot högstadiet", berättar Anna Gezelius.

Länk

Gå till läromedlet Sveriges nationella minoritetsspråk och svenskt teckenspråk

Uppdaterad 06 november 2019