• Huvudmeny

26 april 2019

De fick årets språkpriser

På Språkrådsdagen 2019 delades språkpriserna Minoritetsspråkspriset, Klarspråkskristallen och Erik Wellanders pris ut. Här presenteras vinnarna!

Språkrådsdagen 2019 hade temat ”språkliga rättigheter”. Sveriges nya kultur- och demokratiminister Amanda Lind var på plats för att dela ut språkpriserna Klarspråkskristallen och Minoritetsspråkspriset.

Minoritetsspråkspriset till Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski 

Vinnarna av Minoritetsspråkspriset, Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski, tillsammans med kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vinnarna av Minoritetsspråkspriset, Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski, tillsammans med kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski fick Minoritetsspråkspriset 2019 för sitt engagemang och enträgna arbete med att stärka romska ungdomar i deras språk och identitet.

Att kunna läsa och skriva på romska, som traditionellt varit ett muntligt språk, är väldigt värdefullt. Fler unga romer kan i dag överföra tankar, erfarenheter och åsikter genom tid och rum – på sitt eget modersmål. Pristagarnas arbete har bland annat bidragit till högre skolnärvaro och bättre skolresultat för romska ungdomar, samt större engagemang i ungdomarnas skolgång från både föräldrar och skolor.

I motiveringen skriver juryn: ”Irén Horvatne och Teresa Kwiatkowski arbetar för att barnen ska få utveckla sitt romska tal- och skriftspråk och därigenom stärka sin identitet och självkänsla för att kunna inta sin rättmätiga plats i samhället”.

Minoritetsspråkspriset uppmärksammar goda insatser i arbetet med minoritetsspråk och uppmuntrar till fortsatt arbete.

Klarspråkskristallen till Skatteverket

Vinnarna av Klarspråkskristallen, Skatteverket, med kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Vinnarna av Klarspråkskristallen, Skatteverket, med kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Klarspråkskristallen tilldelades 2019 Skatteverket för ett framgångsrikt och inspirerande klarspråksarbete över de interna avdelningsgränserna – hela tiden med medborgarna i fokus.

Skatteverket har bland annat använt sig av skrivarstugor, där språkvårdare, sakkunniga, jurister och webbredaktörer skriver texter ihop. Oklarheter reds ut direkt och ingen riskerar att lägga tid på en text som är obegriplig eller som inte håller i sak.

”Skatteverkets skrivarstugor är en effektiv och väl beprövad metod som är lätt att använda och lätt att ta efter, i stor eller liten skala”, konstaterade juryn i sin motivering.

Språkrådet delar ut Klarspråkskristallen en gång om året till en myndighet, region eller kommun. Priset uppmärksammar goda resultat i arbetet för klara texter och uppmuntrar till fortsatta språkvårdsinsatser.

Erik Wellanders pris till Linus Salö

Vinnaren av Erik Wellanders pris, Linus Salö, med prisutdelare Björn Melander

Vinnaren av Erik Wellanders pris, Linus Salö, med prisutdelare Björn Melander

Under Språkrådsdagen delades även Erik Wellanders pris ut som detta år gick till Linus Salö för att han empiriskt har ökat kunskapen om och teoretiskt fördjupat förståelsen av svenskans bruk i vetenskapliga och akademiska sammanhang.

Linus Salö disputerade 2016 vid Stockholms universitet med en avhandling om svenska och engelska på vetenskapens språkmarknad. Han har i en rad publikationer behandlat ämnen som akademiskt skrivande, vetenskapliga publikationsmönster och undervisningsspråk inom högre utbildning. Hans arbeten har stor betydelse för vår kunskap om svenskans roll och funktion inom ett centralt användningsområde. Linus Salö har också bidragit med angelägna teoretiska perspektiv och därigenom kunnat både fördjupa och nyansera diskussionen av en viktig språkpolitisk fråga.

Erik Wellanders pris för framstående forskning inom språkvårdens område delas årligen ut på Språkrådets konferens Språkrådsdagen. Priset är instiftat av Stiftelsen Erik Wellanders fond, som har till uppgift att främja svensk språkvetenskaplig forskning på språkvårdens område.

Tema språkliga rättigheter

Språkrådsdagen arrangerades för elfte året i rad och temat var ”språkliga rättigheter”. Omkring 130 deltagare hade samlats på Scandic Klara, Hötorget för att lyssna på föreläsare som tog sig an temat från olika håll.

Ur programmet:

  • Mellan meänkieli och överkalixbondska (Lina Stoltz)
  • Genuskonstruktion i domar (Astrid Skoglund)
  • Om romska (Angelina Dimiter-Taikon)
  • Svenskt teckenspråk – för en hållbar framtid (Åsa Henningsson)
  • Sfi i tiden (Maria Rydell)
  • Språkpolitisk översiktsbild (Olle Josephson)
  • Språk som syns (Maria Bylin)
Uppdaterad 07 maj 2019