• Huvudmeny

14 januari 2019

Språkrådet undersöker klarspråksarbetet

Språkrådet har skickat ut en enkät till alla myndigheter, kommuner och regioner.

I språklagen står det bland annat att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Detta brukar kallas klarspråk. Man kan arbeta med klarspråk på många olika sätt, t.ex. genom att utvärdera begripligheten i texter och användbarheten hos e-tjänster, köpa in skrivregler eller formulera egna, utbilda skribenter, utarbeta textmallar eller genom att diskutera språkfrågor på avdelningsmöten.

Språkrådet har i dagarna skickat ut en enkät till samtliga statliga myndigheter, kommuner och regioner.

Vi hoppas att enkäten ska ge oss en samlad bild av det klarspråksarbete som bedrivs i Sverige i dag. Den ska också hjälpa oss att anpassa vårt stöd i framtiden, säger Ingrid Olsson på Språkrådet.

Språkrådet har tidigare skickat ut liknande enkäter, senast 2014. Det är en del i vårt uppdrag att främja och utvärdera klarspråksarbetet i offentlig sektor och följa tillämpningen av språklagen.

Enkäten administreras av analysföretaget Enkätfabriken och skickas till myndighetens registrator. Om du arbetar inom offentlig sektor får du gärna hålla utkik efter enkäten och se till att den blir besvarad.

Uppdaterad 14 februari 2019