• Huvudmeny

26 november 2018

Isof deltar i Unescomöte om Levande traditioner

I veckan inleds ett stort möte om Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. En av de frågor som behandlas är nomineringen av berättarprojektet Sagobygden till Registret över goda metodiska exempel.

Den 26 november till 1 december 2018 äger den trettonde sessionen i den mellanstatliga kommittén för Unescos konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet rum i Port Louis på Mauritius. På mötet deltar nästan 800 delegater från hela världen.

Sverige representeras vid mötet av den permanenta delegationen vid Unesco, Kulturdepartementet och av Institutet för språk och folkminnen. Vid mötet närvarar även representanter från en av Sveriges två ackrediterade NGO:er, Berättarnätet Kronoberg.

En av de frågor som behandlas rör nomineringen av berättarprojektet Sagobygden till Registret över goda metodiska exempel, en annan behandlar Sveriges första periodiska rapport om det nationella arbetet med konventionen.

Läs mer

Nyheter: Sagobygden nomineras till Unescoregister (17 mars 2017)

Mer om mötet

På Unescos webbsida Thirteenth session of the Committeelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om mötet och följa de direktsända debatterna. Informationen finns på engelska och franska.

Mer om Levande traditioner

Sverige undertecknade konventionen år 2011. Sedan dess har Institutet för språk och folkminnen samordnat arbetet med tillämpningen av konventionen i Sverige och påbörjat en svensk förteckning med exempel på immateriella kulturarv. Mer information finns på www.levandetraditioner.se

Uppdaterad 29 november 2018